• Utskrift
  • Print

Hornøya og Reinøya

                          Den nitrogenelskende skjørbuksurten har gode vekstforhold på Hornøya på 
                          grunn av all fugleskitten. Foto: Tom Schandy.

Hornøya og Reinøya
Fuglereservat lengst øst i Norge

Hornøya i Finnmark er det østligste punktet i Norge, og denne øya sammen med naboen Reinøya er et spennende naturreservat med store mengder sjøfugl. Du kan til og med overnatte på Vardø fyr og oppleve fuglelivet på nært hold i midnattssola.

Hornøya og Reinøya naturreservat ble opprettet i 1983 og er et viktig hekkeområde for mange sjøfuglarter. Som turist kommer du riktignok bare i land på Hornøya, men der har du til gjengjeld muligheter til å oppleve det meste av fuglelivet. Det er ferdselsforbud i reservatet fra 1. mai til 15. august, men det er lov å bevege seg fritt under fuglefjellet. Dessuten kan du gå på en sti fra båtplassen og opp til Vardø fyr, og denne stien går nesten rett gjennom en av lundekoloniene. Du får derfor god anledning til å fotografere lunde på nært hold, kanskje med fisk i nebbet til og med. De to øyene har rikt fugleliv, og lunden er kanskje den som vekker mest oppsikt. Foto: Tom Schandy.

Polarlomvi og andre sjøfugler

Både Reinøya og Hornøya har bratte fjellvegger med hekkende sjøfugler. Krykkjer dominerer på begge øyene med rundt 23 000 par. Det er dessuten mye lunde på begge øyene, og bestanden av denne arten teller rundt 5 000 til 10 000 hekkende par til sammen i reservatet. Rundt 500 par alker hekker, mens lomvibestanden teller 1 000-1 500 par.
   Det mest spesielle med dette reservatet er imidlertid forekomsten av polarlomvi, for her finner du Europas lettest tilgjengelige koloni. Dette er nemlig en høyarktisk art som hekker i stort antall på Svalbard og andre arktiske områder, og Hornøya er en av de få hekkeplassene på det norske fastlandet. Du må se nøye på hver lomvi, for polarlomvien skiller seg i grove trekk fra lomvien bare ved å ha en hvit stripe på nebbet.

Kommandanten og måkeeggene

På de flate delene av Reinøya finnes en av de største måkekoloniene i Europa, med anslagsvis 50 000 par gråmåke og 600-700 par svartbak. Selv om dette er et naturreservat, blir det årlig sanket opptil 100 000 egg på øya. Fra gammelt av lå Reinøya under Vardøhus festning, og kommandanten der hadde rett til eggsanking. Denne retten gjelder fremdeles, og kommandanten for Vardøhus festning, samt Vardø kommune kan gi tillatelse for inntil fem personer om gangen til eggsanking på henholdsvis Reinøya og Hornøya. Hornøyas kapasitet som eggprodusent ligger på 20 000-30 000 egg pr. år. Egg kan kun sankes fra gråmåke, svartbak og fiskemåke i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
  Hvert år kommer både forskere og turister til Hornøya for å studere fuglelivet. Inntil nylig måtte turistene nøye seg med dagsbesøk med båt fra Vardø, men nå er Vardø fyr på Hornøya blitt åpnet for overnattingsgjester, takket være en avtale som ”Hornøyas Venner” nå har inngått med Kystverket. Dermed kan man følge fuglelivet også gjennom ei natt med midnattssol hvis man er så heldig. Det er en stemningsfull opplevelse like langt øst i verden som Istanbul i Tyrkia. Midtsommers er omgivelsene rundt fyret også vakkert dekorert av den nitrogenelskende skjørbuksurten som har gode vekstforhold på grunn av all fugleskitten. Vardø fyr er fredet etter Lov om kulturminner. Norges østligste fyrstasjon ble opprettet i 1896, og etter nesten hundre år med fyrbetjening, ble Vardø fyr avbemannet i 1991.Norges østligste punkt er Hornøya. Foto: Tom Schandy. Fakta
Hornøya og Reinøya i Finnmark, fuglereservat lengst øst i landet.

Attraksjoner:
Norges østligste punkt
Vardø fyr
Fuglekolonier med blant annet lunde og polarlomvi

Kart:
2525 IV Vardø 1: 50 000.

Adkomst:
Båt fra Vardø. Dagstur eller overnatting på Vardø fyr.


 

 

 


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS