• Utskrift
  • Print

Slettnes og Nordkinnhalvøya

Slettnes og Nordkinnhalvøya
Piratenes land

Lengst nord på Nordkinnhalvøya i Finnmark ligger Slettnes naturreservat. Her er det et rikt fugleliv med Europas største koloni av pirater. Den fryktede tyvjoen hekker antakelig i større antall her enn noe annet sted i Europa. På Nordkinnhalvøya finner du også Kinnarodden, Europas nordligste fastlandspunkt.Våtmarksområdene på Slettnes er populære for både lommer, ender og vadefugler. Foto: Tom Schandy.

Nordkinnhalvøya er et nakent, arktisk landskap som ligger ut mot en åpen og værhard kyst. Det er ingen skjærgård som beskytter mot det kalde og forblåste Barentshavet, og ut fra meteorologiske definisjoner er det egentlig aldri sommer her oppe. En sommermåned skal nemlig ha en gjennomsnittstemperatur på over 10 grader Celsius, men ved Slettnes fyr kommer temperaturen ikke over 9,6 grader Celsius. Mangel på trær og mye stein samt midnattssol gir en helt spesiell stemning. Plantelivet er likevel ikke så sparsomt, for det er registrert mer enn 350 forskjellige arter. Her vokser fjellplanter side om side med strandplanter.
   Hvis du kjører tre kilometer nordover fra Gamvik, kommer du til Slettnes fyr som er verdens nordligste fyr på fastlandet. Det ligger like langt nord som nordspissen av Alaska. Fyret ligger i Slettnes naturreservat som er et av de viktigste hekkeområdene for vadefugl i Norden. Reservatet er preget av en rekke små og store vann med omkringliggende myrer og omfatter til sammen 12 km2. Området domineres av bergarter som sandstein og fyllitt, samt velutviklede strandvoller som ligger på rekke og rad oppover i skråningene.
Enestående våtmark
Det er observert over 100 fuglearter på Slettnes, og hele 66 av disse er knyttet til våtmark. Vadefuglene er kanskje den mest interessante gruppen, for hele 24 ulike arter hekker, blant annet dvergsnipe, svømmesnipe, heilo, sandlo, myrsnipe og småspove. Det er en enorm koloni av rødnebbterne i området, og det gir et godt grunnlag for Europas største koloni av tyvjo. Mer enn 300 par hekker her, og de lever av å stjele maten fra andre fuglearter. 300 par betyr 600 voksne tyvjoer. I tillegg kommer en del ungfugler som ikke hekker, den såkalte ”klubben”, det vil si at kanskje et sted mellom 800 og 1000 tyvjoer livnærer seg av piratvirksomhet hver dag. Tyvjoen flyr etter terner og måker, slik at disse slipper eller gulper opp maten for å komme seg unna plageåndene. Og det er akkurat det joene vil at de skal gjøre. Straks slutter de forfølgelsen og plukker opp maten.Slettnes naturreservat har Europas største tyvjokoloni. Foto: Tom Schandy.

   I tillegg er det observert mer eller mindre uvanlige arter som tundralo, sandløper, tundrasnipe, alaskasnipe, sandsnipe, polarsnipe, rugde, lappspove og grønnstilk. Polarmåker kan også trekke og overvintre i store antall. Flere ganger er det observert rastende polarmåkeflokker på over 300 individer. Slettnes er følgelig et av de viktigste våtmarksområdener som er kjent i Norge og Skandinavia. Det ble fredet i 1996 og fikk status som Ramsarområde i 2002. I 2001 ble WWF Slettnes Økostasjon opprettet, og denne stasjonen følger utviklingen i reservatet.Dvergsnipe er en av 24 hekkende vadefuglarter som finnes på Slettnes. Foto: Tom Schandy.

Kinnarodden

Når du er fornøyd med fuglelivet, bør du forsøke deg på Kinnarodden, Europas nordligste fastlandspunkt på 71 grader og 8 minutter nord. Nordkapp ligger på Magerøya og er således ikke det nordligste fastlandspunktet i Norge. Turen til Kinnarodden er imidlertid en tur for viderekomne. Det er 23 kilometer å gå i tungt terreng ut til punktet, en tur som er anslått til syv timer. Våren 2004 foretok Gamvik kommune en merking og oppmåling av turstier ut til odden. Stiene er merket med steinvarder, men det anbefales likevel at du har med medbrakt navigasjonsutstyr som kart, kompass og GPS. Tåke kan fort legge seg i disse områdene ut mot Barentshavet, og da mister du alle referansepunkter i terrenget. I og med at det er en lang fottur, kan det være greit å ta dette som en todagers tur med telt.På Slettnes ligger verdens nordligste fastlandsfyr. Foto: Tom Schandy.
Fakta
Slettnes naturreservat ligger i Gamvik kommune helt nord på Nordkinnhalvøya i Finnmark.

Attraksjoner:
Arktisk tundralandskap
Fuglelivet med Europas største tyvjokoloni
Europas nordligste fastlandsfyr
Kinnarodden, Europas nordligste fastlandspunkt

Kart:
2237 II Mehamn 1: 50 000.

Adkomst:
Riksvei 888 til Gamvik og Slettnes, alternativt Widerøes flyrute til Mehamn. Hurtigruta anløper også Mehamn, to mil fra Gamvik. Derfra videre med buss eller leiebil. Turen til Slettnes kan enkelt kombineres med å bli med Hurtigruta over til Nordkapp.


 

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS