• Utskrift
  • Print

Reinøya i Porsanger

Reinøya i Porsanger
Merkelig dolomittlandskap

Reinøya ligger midt i Porsangerfjorden sørvest for Børselv i Finnmark. Dette er ei merkelig øy med et landskap som nesten ser ut som om det er hentet fra en annen planet. Den syv kilometer lange øya består nemlig av dolomitt som skaper helt spesielle formasjoner med både søyler og portaler.

Reinøya er fredet som naturreservat. Her bor det ingen, og det er heller ingen regulære turer ut hit. Skal du til Reinøya, må du derfor leie egen skyss eller bli med på en arrangert tur. Det gjør Reinøya nokså utilgjengelig og litt hemmelighetsfull.
  Landskapet her ute er veldig annerledes enn resten av Norge. Her er bratte klipper, nakne knauser, enorme portaler og søyler av dolomitt, men også idylliske tjern og små frodige daler og groper hvor du finner særegne planter.Dolomittskulpturene i Trollholmsund. Foto: Tom Schandy.

Dolomittlandskap

Å rusle omkring i dette dolomittlandskapet er nesten som å vandre omkring på en fremmed planet. Øya er nemlig bygd opp av dolomitt som er en magnesiumholdig kalsitt. Det vanlige mineralet i kalkstein er kalsitt. Bortsett fra at dolomitt er hardere enn kalsitt, ser mineralene og bergartene like ut. Både kalksteinen og dolomitten har sitt opphav i skallrester fra organismer som skjell, koraller og kalkalger, men man kan også få kalkstein ved direkte utfelling fra sjøvannet.
  Det mest kjente dolomittlandskapet i Europa er fjellkjeden Dolomittene i Italia som har en rekke høye fjellformasjoner av nettopp det magnesiumholdige mineralet. Dolomittforekomstene i Porsanger er faktisk blant Nord-Europas største, og porsangerdolomitten finnes i en lang sone som kan følges fra Stabbursdalen via Kolvik og Reinøya over til fastlandet rett nord for Børselv.
   Årsaken til alle de merkelige formasjonene man kan se på Reinøya skyldes at kalkstein og dolomitt løses opp i vann. Hav og brenninger har derfor skapt de underlige portalene og søylene i de hvite og gråaktige klippene på øya.
  Kalkrik berggrunn gir grunnlag for et rikt planteliv, og det forundrer vel ingen at Reinøya nettopp har mye reinrose som jo er en kjent og kalkelskende fjellplante. Øyas navn kommer likevel ikke fra denne planten, men fordi øya har vært brukt som sommerbeite for tamrein. I dag er det ikke så mye rein her ute, men derimot sau. Når reinrosa er avblomstret, tar silkenelliken over. Den har sannsynligvis vandret inn østfra og finnes i store mengder nær sjøen på øya. Her ute vokser også orkidéen brudespore, rosekarse og krypsivaks.

Trollholmsund

Om det er vanskelig å komme seg til Reinøya, kan du besøke Trollholmsund ca 35 kilometer nord for Lakselv langs veien til Nordkapp. Her står det syv-åtte dolomittsøyler i strandkanten. I følge et gammelt samisk sagn vandret trollene over vidda med en diger kiste full av gull og sølv. Da de nærmet seg fjorden, forsøkte de å gjemme kista, men fant ingen hule som var stor nok. De fortsatte, men sola rant før de fikk gjemt seg, og alle ble forvandlet til stein.
Fakta
Reinøya, naturreservat på ca 13 km2  i Porsangerfjorden i Finnmark med dolomittforekomster. Trollholmsund på fastlandet har også dolomittsøyler.

Attraksjoner:
Spesielt landskap bygd opp av porsangerdolomitt

Kart:
2035 I Børselv 1: 50 000.

Adkomst:
Reinøya er vanskelig å komme til uten egen båt, skyss må leies. Trollholmsund derimot ligger rett ved veien til Nordkapp, ca 35 km nord for Lakselv.


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS