• Utskrift
  • Print

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark
Fiskebett i verdens nordligste furuskog

I Stabbursdalen nasjonalpark kan du fiske laks i verdens nordligste furuskog. Her er jomfruelig og variert natur med unik fauna. Mange fuglearter har også sin nordgrense her.

 Mange av Finnmarks villmarksområder ligger utenfor allfarvei og krever nøye planlegging. Stabbursdalen nasjonalpark derimot ligger bare og venter på deg, to mil fra flyplassen i Lakselv og like inntil E 6. Selv om tilgjengeligheten er grei og mange biler står på parkeringsplassen, føler du fort at du er på vei inn i jomfruelig villmark.
   Stabbursdalen fikk sin status som nasjonalpark i 1970. Den var opprinnelig bare på 97 km2, men ble i 2002 betydelig utvidet og måler nå 747 km2. Her er furuskoger, bjørkeskoger, stryk, fossefall, juv, myrer, heier og øde steinmark. Parken er svært variert og har natur for alle.I nasjonalparken vokser verdens nordligste furuskog. Foto: Tom Schandy.

Verdensrekord

Nasjonalparken har også en verdensrekord å by på, for i parkens nedre del vokser nemlig verdens nordligste furuskog. Skogen er lavvokst og glissen, men her og der byr den på storvokste kjemper som så dagens lys for fem hundre år siden.
  Det har aldri bodd folk i Stabbursdalen, men parkområdet har alltid vært en viktig del av næringsgrunnlaget for den sjøsamiske befolkningen. Det er lange tradisjoner for jakt og fiske så vel som fôrsanking. Det finnes fangstgraver fra gamle dagers villreinfangst som på 1600-tallet ble avløst av tamreindrift.
   Du kan parkere bilen på parkeringsplassen inne i furuskogen og følge stien innover. Da kommer du raskt til den såkalte ”lombolaen”. Det er en fornorskning av det samiske ordet ”luobbal” som betyr innsjølignende utvidelse av en elv. Lombolaen består av tre krokete vann eller store loner som er forbundet med korte elveløp. Her trives kvinand og laksand som finner sine reirhull i gamle furutrær. Er man heldig, kan man også se andre andefuglarter, blant annet brunnakke, stjertand, toppand og siland.

Nordgrense

Rundt lombolaen er det både bjørkeskog og furuskog. Her kan man se elg. Mens furua har vært her i 4 500 år, har elgen bare levd her siden midten av 1950-tallet. Men om du tror at elgen i nasjonalparken er verdens nordligste, må du tro om igjen. Elgen finnes ytterligere hundre kilometer mot nord. Derimot er storfuglstammen i Stabbursdalen verdens nordligste, og her spiller tiuren hver vår. Også den bærelskende sidensvansen har sin nordgrense her, likeså tretåspett, konglebit, varsler, dvergspett og lavskrike. Noen plantearter har også utbredelsesgrenser i parken. Bergfrua har sin østligste og nordligste utpost i Europa her, olavsstake og fjellsolblom har sin nordgrense her, mens lappflokk har sin nord- og vestgrense i parken.
   Det fine med Stabbursdalen er kontrastene. Langs Stabburselva nederst i vassdraget finner du store grus- og sandterrasser. Følger du elva oppover noen kilometer kommer du til Stabbursfossen hvor du finner det eneste tekniske inngrepet i parken, nemlig ei laksetrapp som skal hjelpe laksen videre oppover i vassdraget. Takket være laksetrapper er Stabburselva lakseførende helt inn til den store Njáhkáfossen.
  Tar du steget videre og beveger deg forbi Stabbursfossen, kommer du inn i et mektig gjel med stupbratte fjellvegger og store rasmarker. Kløfta er fire kilometer lang, før elva og dalen forsvinner til fjells i en steinørken. Elva er drøyt 60 kilometer lang, og få større vassdrag i Norge har et så uberørt preg som Stabburselva.  Den karakteristiske fjellrekka gaissene, som strekker seg fra Stabbursdalen og sørover mot Finnmarksvidda, rager over det ellers slake finnmarkslandskapet.

Laksefiske

Sportsfiskerne samles gjerne under Stabbursfossen. Å drive laksefiske oppe i Stabburselva er noe helt annet enn å fiske i de store kjente elvene. Man må tross alt gå noen kilometer for å komme hit, og man må overnatte i telt. I tillegg har man verdens nordligste furuskog rundt seg. Rekordlaksen her inne veide 29 kilo, men vanligvis stopper vekta på rundt ti kilo. I løpet av sesongen tas det opptil to tonn laks i vassdraget.
   I elva er det også sjøørret med rekordvekt på ni kilo og bra med sjørøye. Nede i lombolaen finnes også gjedde og lake uten at noen vet hvordan disse østlige fiskeartene har kommet seg til Stabbursdalen. Andre østlige arter som sik, harr og abbor er nemlig ikke påvist i dalen.Stabburselva er lakseførende helt inn til den store Njakkafossen. Foto: Tom Schandy.Fakta

Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger i Finnmark. Vernearealet er på 747 km2, i tillegg kommer 189 km2 tilgrensende landskapsvernområde.

Attraksjoner:
Verdens nordligste furuskog
Sportsfiske, spesielt etter laks
Nordlige fuglearter

Kart:
1935 II Stabbursdalen og 2035 III Lakselv 1: 50 000.

Adkomst:
Ca to mil nord for Lakselv langs E 6. Grusvei går mot vest ca to km sør for brua over Stabburselva.


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS