• Utskrift
  • Print

LyngsalpeneKveldslys på Lyngsalpene. Foto: Tom Schandy.

Lyngsalpene
Isbreer og tinder i Troms

Lite besøkt og ganske utilgjengelig, men kanskje noe av det vakreste Norge har av natur. Lyngsalpene i Troms er undervurdert, og med 140 isbreer og en tinderekke som tar pusten fra selv den mest blaserte fjellturist, kan fjellene på denne halvøya i nord fortjene langt flere gjester.

Fra Nordkjosbotn innerst i Balsfjorden i sør og opp til Lyngstuva i nord er det nesten 90 kilometer. Unntatt der Kjosenfjorden og Lyngseidet omtrent deler Lyngenhalvøya på midten, er det på denne strekningen et 15-20 kilometer bredt belte hvor det nesten sammenhengende ligger spisse tinder, rundt 140 isbreer, bratte stup, ville botner og dype daler. Lyngsalpene gjør ikke skam på navnet sitt, og i 2004 fikk de også sitt eget landskapsvernområde.

Lite tilrettelegging

Noen sammenligner Lyngsalpene med Lofoten i nabofylket Nordland, bortsett fra at fjellene på Lyngenhalvøya rager 1000 meter høyere til værs. Mange av fjellene i nord blir også veldig imponerende fordi de gjerne går rett fra havets overflate og lukt til himmels. Ja, i hvert fall til 1800 meters høyde. Jiek’kevarri (1833 moh), den høyeste fjelltoppen i Troms, ligger trygt plassert mellom Sørfjorden og Lyngenfjorden. I likhet med de fleste andre nabotoppene er også Jiek’kevarri best egnet for erfarne fjellfolk med utstyr, ferdigheter og lokalkunnskap i orden.  
  Her er nesten ingen merkede løyper og ingen hyttefelt. Det nærmeste du kommer tilrettelegging er Jægervasshytta til Troms Turlag som ligger kun 10 moh, med andre ord en svært enkel oppstigning. Fra bilveien ved Jægervannet er det i tillegg bare rundt tre kilometer bort til hytta, så her kommer man virkelig greit fram. På Jægervasshytta er det fire sengeplasser å slåss om, men bred og god hems. En flott tur fra Jægervasshytta som kan anbefales går gjennom Stortinddalen og over til Russedalen til Lyngen på østsiden av fjellmassivet. Da er du oppe i rundt 400 meters høyde og får nærkontakt med voldsomme brefall fra Trolltind og Taffeltind.
  Det er også mulig å kjøre ut til Nord-Lenangen og deretter gå inn den vakre og frodige Nordlenangsbotnen. Her er du omgitt av imponerende tinder hvorav flere har store, hengende brefall. Sammen med den flate og grønne dalen blir dette voldsomme kontraster. Lengre sør i Lyngsalpene er det turmuligheter fra Lakselvdalen til Elvevoll og fra Lakselvdalen gjennom Piggtindskaret og Tverrdalen til Storfjord. Ellers i området finnes det også noen spredte bygdelagshytter og jeger- og fiskerforeningshytter hvorav flere står åpne.

Eldorado for fjellklatrere

I nord stuper fjellene rett i havet, og alle som har sett Lyngsalpene fra E 6 skjønner at dette fjellmassivet med sine lange tinderekker tiltrekker seg fjellklatrere. Utgangspunktet for brevandring og fjellklatring er det før nevnte Jægervannet i vest og Koppangen ved veiens endepunkt i øst. Klatrepionerene var her, som mange andre steder i Norge, stort sett engelskmenn. Toppunktet på det karakteristiske og pyramideformede fjellet Piggtind i sørvest, fikk likevel ligge i fred helt til 1920. Da klarte faktisk tre norske fjellklatrere å førstegangsbestige denne noe isolerte toppen, mens første vinterbestigning skjedde så seint som i 1971.
  Fordi fjellet er oppsprukket og løst, brukes imidlertid Lyngenområdet lite til klippeklatring sommerstid. Av fjellsportsaktiviteter er det derfor vinterklatring og tinderangling som dominerer, og særlig de siste årene har denne vakre naturperlen i tillegg blitt meget populær til toppturer på ski. Ved siden av de mer klassiske skiturene i lavereliggende områder, er nettopp toppturer den mest utpregede bruken vinterstid. I tillegg til nordmenn er området mye besøkt av blant annet finner og svensker og også mer langveisfarende skiturister.

Verneområdet

Med slike naturkvaliteter var det nesten en selvfølge at Lyngsalpan landskapsvernområde på 961,2 km2 ble opprettet i 2004. Verneområdet er delt i to av fjordarmen Kjosen og Lyngseidet. Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkningen som preger landskapet.
  Av det biologiske mangfoldet er muligens fuglelivet det mest imponerende. Her finnes samtlige av de ni normalt forekommende dagrovfuglartene i Troms hekkende, mens alle de åtte ugleartene i fylket er observert. Fakta
Lyngsalpene er fjellmassivet på Lyngenhalvøya som er omgitt av Lyngen og Storfjorden i øst, E 6 og Balsfjord i sør, Sørfjorden og Ullsfjorden i vest og havet i nord. Lyngsalpan landskapsvernområde på 961,2 km2 ble opprettet i 2004. Ligger i Troms fylke.

Attraksjoner:
Det alpine landskapet med isbreer og spisse fjelltopper
Jiek’kevarri (1833 moh), høyeste fjelltopp i Troms
Lyngen, lengste fjord i Troms

Kart:
Turkart Lyngenhalvøya 1: 50 000.
 
Adkomst:
Ta av fra E 6 ved Storfjord og følg riksvei 868 nordover til Lyngseidet. Flere mindre veier på begge sider av halvøya bortsett fra på østsiden nord for Koppangen. Går også daglige ferjeavganger mellom Olderdalen ved E 6 og Lyngseidet. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS