• Utskrift
  • Print

Senja i TromsKveldsstemning på ei strand i Ersfjord på Senja. Ytterst et glimt av djevelens tanngard. En av mange idyller på Senja. Foto: Tom Schandy.

Senja i Troms
Furuskog og Djevelens tanngard

Senja i Troms er ei unik naturperle med fjorder og steile fjell på yttersiden og rundere og mildere landskap på innersiden. Sørøst på øya ligger dessuten Ånderdalen nasjonalpark med tykklegget kystfuruskog.

Naturperlene står i kø på Senja som med sine 1 583 km2 er Norges nest største øy. For en søring er det kanskje yttersiden som lokker mest i første omgang, for her klorer små og spredte fiskevær seg fast til ei smal strandlinje under høye, steile fjell som stiger 1000 meter opp fra havet.

Langs Djevelens tanngard

Det arbeides for å gjøre hele veistrekningen fra Botnhamn i øst til Gryllefjord i vest til Nasjonal Turistveg, og det sier jo en hel del om kvaliteten på denne kyststrekningen. Turistveien snor seg gjennom den sterke naturen, opp bakker og ned bakker, ut og inn av fjorder. Ut mot havet er det ville, forrevne fjell, lokalt kalt Djevelens tanngard.
  Noen kilometer sør for Botnhamn går det av en vei til Husøy. Etter noen kilometer og en tunnel kommer du brått ut på ei fjellhylle hvor det både er fiskevann, moltemyrer og ikke minst utsikt. Etter nok en tunnel kommer du ut i en grønn dal hvor veien går i store slynger nedover til Øyfjorden og fiskeværet Husøy som forbindes med resten av Senja gjennom en 300 meter lang molo.
  Dette er ei svært spesiell øy som lever opp til navnet sitt. Det står nemlig 50-60 hus tett i tett på den lille øya som de seinere årene har opplevd en tilflytting og nybygging som enhver utkantbygd kan misunne dem. At husene på den vesle bergknatten nesten blåser på sjøen hver eneste vinter har tydeligvis ingen innvirkning på tilflyttingen. Hustakene på denne utposten er for sikkerhets skyld bardunert til bakken med vaiere, og garasjene er festet til grunnmuren med stålbånd.
  Andre idyller langs kysten er Mefjordvær hvor du kan gå på sti opp til det rundt 100 meter høye fjellet Knuten og beundre utsikten over fjorden og alle fjellene. Underveis vil du også kunne se Knutskjerringa som er en to-tre meter høy steinsøyle i den bratte fjellsiden. Er du heldig med været, er dette et fint sted å tilbringe noen nattetimer i selskap med midnattssola.
   I neste bukt ligger det lille stedet Ersfjord med sin kilometer lange sandstrand. Rundt denne fjorden ser du noen av Senjas villeste fjell, blant annet de karakteristiske Okshornan som virkelig kan minne om djevelens tanngard.
  Deretter kjører du videre langs den vakre Bergsfjorden, opp over en fjellovergang med vakre landskap før du igjen kommer ned til sjøen. Ved fiskeværet Hamn ligger storhavet rett ut, nok et perfekt sted å titte etter midnattssola. Så går veien over Ballesvikskaret og ender i den grønne Gryllefjorden og tettstedet Gryllefjord.Naturperlene står i kø på Senja som med sine 1 583 km2 er Norges nest største øy. Foto: Tom Schandy.

Ånderdalen nasjonalpark

Når man har utforsket yttersiden, bør man prøve innersiden og innlandet. Innersiden har lunere klima, frodigere vegetasjon og rundere landskap med lange daler og flotte vassdrag. Ja, man kan nesten få følelsen av å være på Østlandet. Her er det vann med ørret og røye, samt elver med laks, sjøørret og sjørøye. Lakselva er lakseførende i 32 kilometer, og her kan du ha noen spennende timer med fluestanga. Om du heller foretrekker jakt, skal du vite at Senja har populært rypeterreng. Men du klarer ikke både laksefiske og rypejakt på en og samme tur, så du må velge deg enten juli/august eller september.
  Sørøst på øya ligger Ånderdalen nasjonalpark og lokker. Dette er ikke en av våre største parker, for den måler bare 125 km2. Fra Kampevoll bruker du bare et par timer på merket sti til Åndervannet, som regnes som nasjonalparkens hjerte. Parken består av elver og vann, spisse tinder, fjellvidder og urørt bjørke- og furuskog. Spesielt furuskogen er flott her inne, med lave, grove og tykkleggede kystfuruer. Slike gamle kystfuruskoger er i dag sjelden vare, og nettopp disse skogene var i sin tid en viktig grunn til at Ånderdalen ble nasjonalpark. Her inne vokser virkelig trollskog med noen skikkelige furukjemper på nærmere 500 år, kjemper som det må tre mann til for å ta rundt.
   Åndervannet er rikt på ørret, og i deler av vassdragene finnes både laks, sjøørret og sjørøye. Elgen vandret inn på 1940-tallet, og i dag er det fast stamme i parken. Ellers forekommer rev, røyskatt og hare, og langs elva kan man treffe på oter. Fuglelivet byr ikke på de store overraskelsene, men det er selvfølgelig en del arter å se, både i skogen og oppe på fjellet.
   Vegetasjonen er ikke veldig rik fordi berggrunnen består av en lys, hard granitt som gir dårlig jordsmonn. Myrene er også næringsfattige og domineres av torvmoser, starr og myrull. I myrkantene og langs bekkene er det imidlertid noe mer å finne, så som svarttopp, myrfiol, jåblom og flekkmarihånd. Man kan også finne orkidéartene huldreblom og korallrot. Førstnevnte er sjelden, mens korallrot er noe mer vanlig.

Myrer med sangsvane

Øst for nasjonalparken, mellom Vardnesvannet og Skoglifjellet, ligger den store Vardnesmyra naturreservat med store myrflater, holmer og nes med furuskog, glitrende vann og myriader av ørsmå pytter. Til alle døgnets tider kan man møte livet ute på denne fuglemyra, gjerne midt på natta i midnattssola. Her kan man se storspove, småspove, myrsnipe, trane, horndykker og ikke minst sangsvane, Senjas vakreste fugl. Dette var for øvrig det første stedet sangsvanen ble påvist hekkende i Troms. Det skjedde på begynnelsen av 1960-tallet, og inntil da hadde sangsvanene bare hekket i Øst-Finnmark.
  I juli kan du se svanepar svømme omkring med sine unger i flere sivkledde tjern på øya. Det finnes til og med et naturreservat som heter Svandalen, og der hekker selvfølgelig også sangsvanen. Egentlig regnes sangvanen som en sky ødemarksfugl, men på Senja er flere av parene vant til folk og derfor ikke så veldig redde. Man skal likevel passe seg for ikke å forstyrre sangsvanene unødig. Senja var det første stedet sangsvanen ble påvist hekkende i Troms. Foto: Tom Schandy.Fakta
Senja, variert øy vest i Troms med 125 km2 store Ånderdalen nasjonalpark.  

Attraksjoner:
Flott kystnatur
Ånderdalen nasjonalpark med gammel furuskog
Laksefiske
Sangsvaner
Rypejakt

Kart:
Enkeltkart i hovedkartserien Norge 1: 50 000 og Turkart for Senja 1: 50 000 (lokal utgivelse).

Adkomst:
Bru fra Finnsnes over til Senja. Også mulig å komme til og fra øya med ferje fra Skrolsvik til Grytøy og Harstad, fra Botnhamn til Kvaløya og Troms og fra Gryllefjord til Andenes, men driften av disse varierer fra år til år. Sjekk det lokale turistkontoret. Merket sti inn i Ånderdalen nasjonalpark fra Kampevoll.


 

 


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS