• Utskrift
  • Print

AndøyaDe lange sandstrendene på Andøya kan brukes til mangt, her med fugleøya Bleik i bakgrunnen. 
Foto: Tom Schandy.

Andøya 
Fra sandstrender til hvalsafari

Andøya ligger lengst nord i Vesterålen. Her er fjell, endeløse myrer, lange sandstrender, fuglekolonier og ikke minst verdens største tannhval i fridykk på eggakanten utenfor Andenes.

Den seks mil lange Andøya ligner verken på Vesterålen eller Lofoten, for landskapet er langt mer åpent med brede strandflater og lange sandstrender. Ja, sandstranda ved Bleik er hele to kilometer lang og regnes som en av Norges lengste. Her er det bare palmene og 10-15 ekstra varmegrader som mangler.
  Sammenlignet med Lofoten er fjellene på Andøya irrgrønne og runde i formen. De er lette å bestige og byr på storslått utsikt. Man kan stå oppe på fjellet og se Norskehavet i vest og samtidig Hinnøya, Grytøya, Bjarkøya og Senja i øst, med Andfjorden mellom.
  Skal du ut i Andøy-naturen, så husk fiskestang. Nesten uansett hvor du går, er det idylliske vann og elver med fisk. ”Dronningen” blant Nordlands lakseelver, Åelva i Roksdals-vassdraget, ligger på Andøya. Her tas det årlig mer enn tre tonn laks.

Nord-Europas største myrområde

Andøya har Nord-Europas største myrområder, så det ikke rart at myrene har hatt og fremdeles har stor betydning for befolkningen her ute. Både torvstrø og gule, saftige molter gir nemlig klingende mynt i kassa. På begynnelsen av 1900-tallet ble det faktisk solgt 35 000 liter med molte, noe som tilsvarer verdien av 50 årslønner. Kanskje ikke så rart at nordlendingene vokter sine moltemyrer som en gullskatt…
  På den nordlige halvdelen av Andøya ligger Skogvoll naturreservat som omfatter både myrområder inne på øya og våtmarksområder langs kysten. Her er et vidt spekter av myrtyper og plantearter, i tillegg til gode forekomster av ender og vadefugler. Også øyene og gruntvannsområdene utenfor Stave, Skogvoll og Nordmela har stor ornitologisk verdi. Blant annet raster det store flokker med kortnebbgjess i dette området på vei til og fra hekkeplassene på Svalbard. Her ligger også øya Skarvklakken hvor den vakre havsulen slo seg ned i 1967. Den hekket årlig på øya inntil kolonien for noen år siden ble forlatt.
  Andøya har imidlertid et annet fuglefjell med yrende fugleliv. Utenfor det lille tettstedet Bleik ligger nemlig den 156 meter høye sukkertopplignende Bleiksøya med rundt 70 000 par lunde. Her er det også en god bestand av krykkje og toppskarv, men mer beskjedne forekomster av alke og lomvi. Dessuten hekker både havhest og havsvale på øya.
  Lokalbefolkningen har lov til å drive eggsanking her ute i mai, men som turist får du ikke lov til å gå i land. Du kan imidlertid bli med på båttur rundt øya, og da kommer du likevel nært innpå fuglelivet. På disse turene er det heller ikke uvanlig å se havørn.Andøya har Nord-Europas største myrområder, og her vokser det mye molter. På begynnelsen av 1900-tallet ble det faktisk solgt utrolige 35 000 liter med molter fra Andøya. Foto: Tom Helgesen.

Hvalsafari

Akkurat der hvor kontinentalsokkelen slutter og dyphavet brått og brutalt starter, trives hvalene. Ikke noe annet sted langs Norskekysten er kontinentalsokkelen nærmere land enn Andøya, så derfor er dette et ideelt sted for hvalsafari. Man kan se vågehval og knølhval, men først og fremst er det spermhvalen det dreier seg om. Det er verdens største tannhval, 20 meter lang og 50 tonn tung. Når hvalen hviler i overflaten, sender den stadig en ”hvalblåst” opp i luften. Da er den lett å oppdage, og hvalsafari-båtene kan komme seg i posisjon før neste dykk.
  Guidene følger med og gir beskjed når det er like før, og da tar alle turistene et ekstra godt grep om kameraer og videoapparater. Dykket er nemlig høydepunktet. Hvalen krummer ryggen og går rett ned i havet, mens den store halefinnen et øyeblikk står opp av havet som et monument. Hvalen går rett ned til 1000 meters dyp for å lete etter blekksprut, spermhvalens favorittkost.
  Det var i 1983 man oppdaget at det var et potensiale for hvalsafari utenfor Andenes. ”The Swedish Centre for Whale and Dolphin Studies” var pionerer og lanserte hvalsafari som en mulig attraksjon overfor de lokale myndighetene på Andøya. Både Andøya kommune og Vesterålen Turistråd syntes dette var spennende og satte i gang et prøveprosjekt med kommersielle hvalsafarier i 1988. I 1989 ble Whale Safari A/S stiftet med støtte fra WWF, og siden den gang har det bare gått en vei, oppover. Nå er mer enn 15 000 med på hvalsafari hvert år. Man har også opprettet et hvalmuseum, og alle hvalsafarier starter med en omvisning her for å gi deltakerne mest mulig kunnskap på forhånd.
  Hvalsafarien bidrar også til utforskningen av disse gåtefulle pattedyrene. Man fotograferer  alle halefinner så langt det er mulig, for spermhvalenes halefinne er hvalenes fingeravtrykk. Formen varierer fra individ til individ. Ut fra denne registreringen kan man hente informasjon om hvalenes bevegelser, sosiale liv og ikke minst bestandsstørrelse. I perioden 1987 til 2001 ble det identifisert rundt 400 forskjellige spermhvaler utenfor Andenes. 
   Det er bare hanner som besøker Andøya, og de er her bare om sommeren. Vinterstid                                                                                                                                  oppholder de seg et sted utenfor Azorene i Atlanterhavet. Her møter de hunnene som holder seg i varme farvann hele året, og kanskje parer de seg og blir fedre til en ny generasjon hvaler. Om våren drar hannene igjen nordover for å gasse seg på blekksprut utenfor Andøya, til stor glede for ”hval-safarister” fra hele verden.Spermhvalen, verdens største tannhval med en lengde på 20 meter og en vekt på ca 50 tonn, kan observeres på hvalsafari ut fra Andenes. Foto: Tom Schandy.

Nordlyskommunen

Andøya har midnattssol fra 19. mai til 25. juli, men siden 1998 har kommunen likevel markedsført seg som nordlyskommunen. Det hevdes at ingen andre steder har så mye nordlysaktivitet som Andøya. Hvis du vil se nordlyset danse på nattehimmelen en vinternatt, så vet du hvor du skal dra. Ta gjerne med deg skiene også, for Andøya kan faktisk by på innbydende skiterreng.Fakta

Andøya ligger nord i Vesterålen i Nordland.

Attraksjoner:
Lange sandstrender
Nord-Europas største myrområde
Bleiksøya med lunde
Hvalsafari med spermhval
Nordlys

Kart:
Enkeltkart i serien Norge 1: 50 000.

Adkomst:
Enkel adkomst. Vei rundt hele øya. Flyplass i Andenes. Hvalsafari med daglige avganger fra Andenes i sommerhalvåret.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS