• Utskrift
  • Print

SklinnaFyret på Heimøya ble bygd i 1910 og er med sine 45 meter et landemerke.  Foto: Tom Schandy.

Sklinna
Verdens største skarvekoloni

Langt til havs utenfor kysten av Nord-Trøndelag ligger den lille øygruppen Sklinna. Her finner du blant annet verdens største koloni av toppskarv.

Øygruppen Sklinna to mil vest for Leka består av et trettitalls øyer og er siste utpost mot Norskehavet. Fyret på Heimøya ble bygd i 1910 og er med sine 45 meter et landemerke. Tidligere var Sklinna et viktig fiskevær med fast bosetting, og i sesongen kunne det ligge opptil 500 fiskere her ute. I 2004 ble fyret automatisert, og da forsvant de to siste ”fastboende” på øya, fyrvokteren og fyrbetjenten. Toppskarv i solnedgang. Foto: Tom Schandy.

Skarver i solnedgang

Det er en magisk opplevelse å se toppskarvene på Sklinna i solnedgangen. Da sitter de på sine overnattingsskjær i silhuett mot kveldssola. Det er hele tiden bevegelse i flokkene. Noen kommer inn, slår ut flapsen og lander mellom sine svarte kollegaer på skjæret. Noen tar til vingene for en siste runde før sola forsvinner for godt i Atlanterhavet. Ute på sjøen ligger også store flokker av skarv. De plasker og bader, og stadig høres kraftige vingeslag mot sjøen etter skarv som tar av.
   Sklinna regnes i dag som verdens beste skarveøy. Engang var det Runde i Møre og Romsdal som hadde den tittelen. Her hekket 5 000 par, men dessverre gikk bestanden drastisk tilbake og teller i dag under 2 000 par. I dag rangeres den trønderske fyr-øya derfor som nummer én i verden for den grønnsvarte sjøfuglen. Da forskerne startet sine registreringer her ute på midten av 1980-tallet, hekket bare rundt 500 par på øya. I 2003 talte bestanden over 3 000 par.
   Det er bygd et par moloer på øya for å demme opp for storhavets dønninger, og dette er favoritt-hekkeplasser for toppskarven. Mellom de svære grove steinene i moloen finner de trygge hekkeplasser. De bygger store, velbygde reir av tang, lyng og kvister. Men det gjelder å passe godt på boligen. Hvis ikke kan naboen raskt være der for å skaffe seg billige reirmaterialer.
  Foruten toppskarv finnes også mange andre fuglearter på øya. Ja, øya regnes som det eneste egentlige fuglefjellet mellom Runde i Møre og Romsdal og Lovunden på Helgelandskysten. Her er en koloni med den artige lunden, og i tillegg hekker både krykkje, alke, lomvi og teist. Grågås og ærfugl er også vanlig. Dessuten ser man stadig kretsende havørn over øyriket. Kystens majestet mangler ikke føde på Sklinna.
 
Restriksjoner

Sklinna ble fredet som naturreservat i 2003, og med fredningen fulgte strenge regler. På Heimøya hvor de største fuglekoloniene ligger, er det forbudt å bevege seg på land i perioden 15. april til 31. juli. I lundeura gjelder forbudet helt til 31. august. Det er imidlertid tillatt å gå på merket sti i nærheten av fyrstasjonen. Dessuten er det lov å kjøre båt rundt øyene, med unntak av områdene rundt de sårbare storskarvkoloniene i øygruppen. Sklinna er med i det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl, så hver sommer besøkes øygruppen av forskere som studerer skarv og annen sjøfugl.

                          Verdens største toppskarvkoloni holder til på Sklinna, her et enslig eksemplar av arten. 
                          Foto: Tom Schandy.Fakta

Sklinna, øygruppe og naturreservat langt til havs i Nord-Trøndelag

Attraksjoner:
Verdens største toppskarvkoloni
Verneverdig fyr

Kart:
1625 II Sklinna 1: 50 000.

Adkomst:
Vanskelig. Mesteparten av øyene er fredet med ilandstigningsforbud. Det er lov å gå på merket sti på Heimøya ved fyrstasjonen. Ellers må øyriket oppleves fra båt, men av hensyn til storskarvens hekkeområder er det også områder hvor det ikke er lov å kjøre båt.


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS