• Utskrift
  • Print

Eikesdalen med MardalsfossenUtsikt over Eikesdalen. Foto: Tom Schandy.

Eikesdalen med Mardalsfossen
Spennende dal med høye fosser

Fjellene omkring har nesten helt loddrette stup ned i det ca to mil lange Eikesdalsvannet, så Eikesdalen i Møre og Romsdal er en spennende naturperle. Ved sørvestenden av vannet ligger Mardalsfossene som er fossefall i verdensklasse når vann slippes ut i vassdraget i turistsesongen.

Vedtaket om utbygging av Mardalsfossen i 1970 førte til den såkalte Mardølaaksjonen. Demonstrantene ble båret bort, så Norges første vannkraftdemonstrasjon skapte mye støy i media. Et kompromiss ble det likevel ved at det slippes ut 2 000 liter vann i sekundet i turistsesongen fra 20. juni til 20. august.

Fossefallene en stor attraksjon

I to praktfulle fall på henholdsvis 297 meter og 300 meter kaster Austre og Vestre Mardalsfoss seg ned mot Eikesdalsvannet, et vakkert og imponerende syn. Tross vannkraftutbyggingen og redusert vannføring selv i turistsesongen, er fossefallene fremdeles en stor attraksjon.

  Det finnes mange måter å beregne de høyeste fossene i Norge og resten av verden på. Dette skyldes at definisjonene av hva som er en foss, er forskjellige. Noen har med kun fritt fall, andre tar med bare uregulerte vassdrag og så videre. Likevel er Mardalsfossene i både norsk, europeisk og verdens målestokk store fossefall. Ja, vannfallene i Eikesdalen er faktisk på enkelte lister rangert blant verdens fem høyeste fossefall.


Vannfallene i Eikesdalen er faktisk på enkelte lister rangert blant verdens fem høyeste fossefall.

                                                                       Foto: Tom Helgesen

Vannfallene i Eikesdalen er faktisk på enkelte lister rangert blant verdens fem høyeste fossefall.

Nord-Europas største hasselskog

Eikesdalen er ikke bare kjent for sine fosser. I de bratte liene langs Eikesdalsvannet vokser det flere steder frodige hasselskoger, så dalen burde kanskje heller ha fått navnet Hasseldalen istedenfor Eikesdalen. Midt på østsiden av vannet, ved Vike, ligger Nord-Europas største hasselskog. Mengden av hasseltrær er så stor at både ekorn og mennesker har utnyttet disse ressursene side om side. Tønnebånd av hassel var tidligere et viktig produkt for bøndene i Eikesdalen, og sanking av nøtter en betydelig attåtnæring. Så seint som i 1930-årene plukket og solgte man hele 1 700 kilo nøtter på en høst fra Vikegårdene. Denne bruken av hasselskogene holdt stand helt fram til 1950-tallet.

Tøff sykkeltur

Etter at det har blitt bygd vei langs østsiden av Eikesdalsvannet, kan du lett ta den flotte hasselskogen i nærmere øyesyn. Hvis du ikke er redd for motbakker, er det også mulig å sykle en tøff rundtur i vill og vakker natur. Med start fra Eresfjord på null meter er det omtrent flatt helt inn til sørenden av Eikesdalsvannet. Videre opp til Aursjøen stiger det bratt, for dette vannet befinner seg ca 850 moh. Til gjengjeld går det radig nedover igjen til Litledalen og Sunndalsøra ved havets nivå. En mer dramatisk vestlandstur på rundt ti mil kan du knapt oppleve fra sykkelsetet. Mesteparten av turen går på grusveier med forholdsvis liten biltrafikk. Ønsker du overnatting underveis, kan dette ordnes på Aursjøhytta som drives av Kristiansund og Nordmøre Turistforening.

Landskapsvernområde

I forbindelse med opprettelsen av den nye og store Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2002 ble også et tilstøtende areal på 469,6 km2 rundt Eikesdalen opprettet som Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. Formålet med dette vernet er å sikre det egenartede og vakre naturlandskapet med innslag av kulturlandskap der kulturminner etter fangst, jordbruk og beitemark er viktige elementer. Samtidig sikres variasjonen fra rike løvskogslier i lavlandet til vill høyfjellsnatur med de siste restene av den genetiske ur-villreinen i Norge.
 

Eikesdalen er både en vakker natur- og kulturperle.

Eikesdalen er både en vakker natur- og kulturperle. Foto: Tom Helgesen


 
Fakta

Eikesdalen er en trang dal sør for Eresfjord i Møre og Romsdal. Vassdraget gjennom dalføret starter ved Aursjøen i grensetraktene mot Oppland. Mardalsfossene ligger i sørvestenden av Eikesdalsvannet, og dette er et av Europas høyeste fossefall når det regulerte vassdraget får tilført vann i turistsesongen. Området på begge sider av vannet er vernet som Eikesdalsvatnet landskapsvernområde.

Attraksjoner:
Mardalsfossene
Eikesdalen
Hasselskogene 
 
Kart:
Turkart Romsdalen 1: 80 000, Turkart Dovrefjell 1: 100 000 eller enkeltkart til hovedkartserien Norge 1: 50 000.

Adkomst:
Riksvei 660 til Eresfjord, og derfra vei til Eikesdalen videre sørover. Det går bilvei frem til en parkeringsplass nedenfor fossen. Fra parkeringsplassen er det 30-45 minutters gange opp til Mardalsfossene.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS