• Utskrift
  • Print

Utladalen

                          Vettisfossen i Utladalen er med sine 275 meter regnet som Nord-Europas 
                          høyeste frie fossefall. Foto: Tom Schandy.

Utladalen
Fossenes dal

Mektig natur med ett av Europas dypeste dalfører, Nord-Europas høyeste frie fossefall og gamle fraflyttede gårder. Utladalen og Vettisfossen er naturperler av internasjonal klasse.

Utladalen er en av de virkelig store opplevelsene i norsk natur, et skikkelig øksehogg inn i Jotunheimen. Å komme ruslende innover denne dype dalen fra Hjelle med dundrende fossefall på flere kanter, gjør et solid inntrykk. Grusveien du følger er blitt kalt Norges største dugnadsprosjekt, for veien ble bygd på dugnad av bygdefolket. Den stod ferdig i 1977 og gjør adkomsten til de nedre delene av dalføret atskillig lettere. Langs veien kan du studere fossene som kommer ned fra hengedalene på hver side. Sidedalene til Utladalen er hengende fordi de munner ut oppe i sidene på hoveddalføret, og disse hengedalene har også hver sin foss. Den første er Hjellefossen, den vakreste er kanskje Avdalsfossen, mens Vettisfossen er den største. Ja, ikke bare i Utladalen, men dette vannfallet er i dag faktisk regnet som en av Nord-Europas høyeste, uregulerte fosser.

En klassiker

Med sine 275 meter i fritt fall og totalhøyde på ca 370 meter er dette en av klassikerne blant Norges fosser. Lærdalspresten Ulrik Bøyesen besøkte Utladalen i 1818, og han er den første som omtaler kongen blant fossene i Utladalen. Han skrev blant annet følgende etter besøket: ”Det aldeles perpendiculaire vandfald der icke med en Draabe berører fjeldveggen”.
  Tidligere brukte man også å sende tømmer som ble hogd i den frodige furuskogen oppe på Vettismorki utfor fossen i vintersesongen. Is og snø i bunnen tok av for noe av fallet som ellers ville knust tømmeret til pinneved. I dag er mange av furutrærne, hvorav noen skal være svært gamle, blitt sterkt skadet av fluorutslipp fra aluminiumsverket i Årdal. Likevel er Vettismorki et praktfullt område med en nydelig setervoll og flere gamle seterhus. Utsikten tvers over Utladalen mot Stølsmaradalen og Ringstindene i Hurrungane er heller ikke å forakte.
  På tre-fire timers gange tur-retur fra Hjelle kommer man inn til bunnen av Vettisfossen, og derfor får friluftsfolket en spektakulær naturopplevelse inne i Utladalen. Av andre store vannfall i dalføret kan nevnes Høljafossen, Stølsmaradalsfossen, Fleskedalsfossen,
Skoddedalsfossen, Midtmaradalsfossen, Maradalsfossen, Uradalsfossen og Skogadalsfossen. Noen er vanskelig tilgjengelige, mens andre er vakre å studere på avstand. Utladalen er virkelig fossenes dal.

Fredet natur

Samtidig med at Jotunheimen nasjonalpark ble opprettet i 1980 (se mer om Jotunheimen i eget kapittel), kom også Utladalen landskapsvernområde som omfatter selve Utladalen og fjellområdene fra Tyin i øst til Hurrungane i vest. Landskapsvernområdet er på 314 km2, og formålet med fredningen er å verne et vilt og vakkert landskap med naturmiljø og kulturminner i tilknytning til Jotunheimen nasjonalpark. I 1984 ble hele Utlavassdraget ovenfor samløpet av Avdalselva varig vernet mot kraftutbygging. Vernearbeidet her inne hadde da pågått i en årrekke, for allerede i 1924 fikk Den Norske Turistforening (DNT) og Naturfredningsforeningen fredet Vettisfossen.
  Kulturlandskapet rundt de gamle boplassene er i ferd med å gro igjen, og verdiene denne landskapstypen inneholder var et viktig vernekriterium. Derfor er fire delområder utpekt til skjøtseltiltak: Hjelle, Skåri, Avdalen og Vetti. I løpet av tre-fire sommermåneder blir det meste av innmarka ved disse gårdene beitet og slått, mens mange av bygningene har blitt restaurerte og vedlikeholdes skikkelig. Gamle ferdselsveier blir i tillegg holdt i hevd ved årlig skjøtsel.På gården Vetti nede i Utladalen er det fremdeles mulig å få husrom for natten. Foto: Tom Helgesen.


Fakta

Utladalen, vill og vakker dal på rundt to mil som går opp nordøst for Øvre Årdal i Sogn og Fjordane. Skiller Hurrungane og Tyinfjellene i Jotunheimen fra hverandre.

Attraksjoner:
Vill dal
Fossene inkludert Vettisfossen
Kulturlandskapet

Kart:
Turkart Jotunheimen Vest eller Turkart Årdal 1: 50 000.
 
Adkomst:
Bil eller buss langs riksvei 53 til Øvre Årdal. Deretter 7 km på vei som er åpen for allmenn ferdsel innover Utladalen. Fra Hjelle følges turvei/ traktorvei inn til Vetti, og herfra går det sti fram til bunnen av Vettisfossen. Beregn fire timer tur-retur til fossen.


 

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS