• Utskrift
  • Print

NærøyfjordenMorgen ved Nærøyfjorden. Foto: Tom Schandy.

Nærøyfjorden
Verdenskjent fjordarm i Sogn

Tusenvis av båtturister blir hvert år bokstavelig talt bergtatt av Nærøyfjorden. Med de stupbratte fjellsidene, den smale fjordarmen og de brusende fossefallene skjønner alle hvorfor Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane har kommet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Mange regner Nærøyfjorden som den smaleste, villeste og mest dramatiske fjordarmen i verden. Nærøyfjorden er 17 kilometer lang og bare 250 meter bred på det smaleste. Dette er en sidearm til Aurlandsfjorden som igjen er en sidearm til verdens lengste ikke-isdekte fjord, Sognefjorden. Fjellene rundt Nærøyfjorden går opp i over 1 500 meters høyde. De reiser seg bratt og høyt opp fra vannet og skaper en skikkelig trolsk atmosfære. Derfor er båtturen på Nærøyfjorden noe av det mest spektakulære du kan være med på i Norge. Omtrent midtveis i fjorden kaster de to imponerende fossene Odnesfossen og Styvefossen seg utfor fjellet, og nærmere munningen av fjorden er det Lægdafossen som imponerer.

                           Fossende vann, dype fjorder og stupbratte fjell. Nærøyfjorden er Vestlandet 
                           på sitt beste.Foto: Tom Schandy.

Landskapsvernområde og på Verdensarvlista

Nærøyfjorden ble vernet som et 576 km2 stort landskapsvernområde i 2002, og er nå altså også oppført på UNESCOs verdensarvliste sammen med Geirangerfjorden. Store deler av landskapet rundt Nærøyfjorden er urørt natur uten tekniske inngrep. Formålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på et vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap fra fjord til fjell. Dette storslåtte landskapet er formet av isbreer og har et mangfold av plante- og dyreliv. Oppe i de bratte fjordliene trives hjorten, og ovenfor skoggrensa lever det villrein. Turister nede ved fjorden kan også få naturopplevelser, for her svømmer både nise og steinkobbe.
  Kulturlandskapet med slåtteteiger, beitelandskap, stølsområder, gårdsbruk og kulturminner, skapt gjennom aktiv landbruksvirksomhet gjennom hundrevis av år, utgjør en vesentlig del av landskapets karakter. Langs fjorden ligger flere veiløse grender og forteller om en tid da fjorden var den viktigste ferdselsåren. Mange steder sees også styvede alme- og lindetrær på små grønne beitemarker. Det kalles styving når man sanker vinterfôr i form av kvister fra løvtrær. Man skjærer av greinene to-tre meter over bakken, slik at trærne etter hvert får form som en flerarmet lysestake. På de små jordlappene mellom store steiner og under steile stup, ble det slått gress. Alt fra en epoke basert på naturalhusholdning og nøysomhet.
  En tur til denne fantastiske naturperlen på Vestlandet vil ta pusten fra den mest blaserte. Dette er en klassisk turistattraksjon i verdensklasse, noe alle utenlandske gjester på besøk også vil skrive under på.

                           Nærøyfjorden er en verdenskjent fjordarm i Sogn. Foto: Tom Schandy.


 

Fakta

17 kilometer lang og svært smal fjordarm til Sognefjorden. Sammen med Geirangerfjorden er Nærøyfjorden på UNESCOS verdensarvliste som omfatter verdens mest betydningsfulle kultur- og naturarv. Landskapsvernområde på 576 km2.

Attraksjoner:
Den smale fjorden og de stupbratte fjellsidene
Alle elvene og fossefallene
Gamle fraflyttede gårder og setre oppe i fjellsidene

Kart:
Turkart Stølsheimen-Nærøyfjorden 1: 100 000 og turkart Nærøyfjorden 1: 50 000.

Adkomst:
E 16 til Gudvangen innerst i Nærøyfjorden. Man kan kjøre seks kilometers blindvei videre på vestsiden av fjorden inn til bygda Bakka. Det går daglig passasjerbåter mellom Gudvangen, Aurland og Flåm hele året, og i perioden 1. mai til 30. september går det bilferje mellom Gudvangen, Kaupanger og Lærdal.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS