• Utskrift
  • Print

Tromøy og Tromlingene

Tromøy og Tromlingene
Skjærgårdsidyll og naturperle

Skjærgården på Sørlandet er variert og spennende. Her er både holmer og skjær og små og store øyer. Sørlandets største øy, Tromøy, ligger like nordøst for Arendal. Sammen med den langt mindre naboøya, Tromlingene, er dette to flotte naturperler langs Agderkysten.

Sørøst på Tromøy ligger det et spesielt landskap som på grunn av kiler og vann nesten er atskilt fra resten av øya. Kystlinjen og oddene har fått sin form etter Ra-morenen. Derfor heter det store verneområdet som ble opprettet i 2000, Raet landskapsvernområde. Til sammen er det på ca 21 600 mål, hvorav ca 18 400 mål er sjø. Grensen for det fredede arealet går fra Jerkholmen i vest og helt over til Tromlingene i øst, en lengde på rundt 15 kilometer. Formålet med vernet er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet på denne delen av Tromøy, og det er et landskap med svært mange kvaliteter.
  Kilometerlange rullesteinsstrender ligger ytterst mot brenningene, og de blankskurte svabergene står for variasjonen i det værharde kystlandskapet. Flere nivåer med strandvoller i skråningen opp fra sjøen forteller en interessant kvartærgeologisk historie. Dette er spor etter landhevingene fra de siste 10 000 år. Da steg Ra-morenen opp fra havet, og den sandrike grunnen er derfor dominert av lyngrik furuskog. Interessant er det også å studere alle de morsomme formasjonene på furutrærne ytterst mot havgapet. Vær og vind har gjort trærne vridde og skjeve, men de har gjort jobben sin som verneskog for øvrig vegetasjon.

                          Tidlig morgen på rullesteinstranda på Tromøy. Foto: Tom Schandy.

Takrørskoger og hekkende nattergal

Sørlandets største øy har også flere gruntvannsområder og små tjern med spesiell vegetasjon og artsrik fuglefauna. Ved Skottjernet på innsiden av Raet, rett nedenfor Tromøy kirke, vokser en av landets høyeste takrørskoger med planter på over tre meter. I dette området er det også registrert over 100 fuglearter, og i 1964 hekket nattergalen her for første gang i Norge. Hovekilen vest for Hove har stor betydning som leveområde for både svaner, ender, gjess, lappdykkere og vadefugler. Sammen med vegetasjonen har det milde og gode klimaet gitt grunnlag for en rik insektsfauna, og på Tromøy er det gjort flere førstegangsfunn av insekter i Norge.
  Nå er det ikke bare planter, insekter og fugler som liker seg på Tromøy. Sommerstid er det et yrende folkeliv her med både badende, fiskere og folk som koser seg i eller ved sjøen på annen måte. Populære bade- og friluftsområder finnes rundt Hoveodden, Spornes, Botsfjorden og Alvekilen.

Tromlingene

En kort båttur på fem-ti minutter fra Tromøys nordøstside ligger Tromlingene. Det er en to kilometer lang øy hvor kun en smal strandvoll forbinder den nordlige og sørlige delen av øya. Dette er det første stedet Raet kommer opp av sjøen sør for Jomfruland (se eget kapittel). Nesten hele Tromlingene domineres av løsmasser fra denne morenen, og også her kan strandvollene studeres i flere nivåer. Selv om det ikke vokser trær på øya, er det registrert nærmere 200 plantearter og ca 130 fuglearter her. Deriblant rundt 30 forskjellige arter med vadefugler.
  Felles for Tromlingene og Tromøy er alle de gamle gravrøysene. I følge ekspertisen skal de stamme fra både bronsealder, folkevandringstid og eldre jernalder, og de er med andre ord mellom 4 000 og 1 000 år gamle. Ja, på Tromøy skal det være funnet steinalderboplasser som er langt eldre enn de ovennevnte gravrøysene. Dette forteller at disse flotte sørlandsperlene har tiltrukket seg mennesker i tusenvis av år, om enn motivene har vært svært forskjellige.Fakta
Tromøy er Sørlandets største øy, og den ligger rett nordøst for Arendal og har broforbindelse med fastlandet. Tromlingene (hører med i Skjærgårdsparken) er en to kilometer lang øy rett utenfor Tromøy. Begge øyene tilhører Arendal kommune.

Attraksjoner:
Strandvollene på Tromlingene
Gamle gravrøyser
Rullesteinsstranda på Tromøy

Kart:
1611 I Tromøy 1: 50 000.
 
Adkomst:
Følg riksvei 409 ut til Tromøy. Båt må brukes ut til Tromlingene.

 


 

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS