• Utskrift
  • Print

Skjærgården i Aust-AgderFå steder er det mer småbåttrafikk enn i det idylliske sundet i Lyngør. Foto: Tom Schandy.
 


Skjærgården i Aust-Agder
Kyststripe i verdensklasse

Sørlandskysten generelt og skjærgården i Aust-Agder spesielt er synonymt med bading i saltvann, stekt makrell, holmer og skjær, måkeskrik og sønnavind. Dette er selve inkarnasjonen av sommer, sol og ferie i Norge. Og hele denne kystripa er en lang, sammenhengende naturperle.

Langs Sørlandskysten ferdes tusenvis av mennesker hvert år, og hovedattraksjonen er naturen med det varierte kystlandskapet. Det preges av en lav skjærgård med småkupert terreng og nakne eller skogkledde koller og svaberg som igjen er oppdelt av sund og mindre fjorder. Skogen kan gå helt ned til sjøkanten, og langs kysten dominerer varmekjære løvtrær.
  Folk benytter denne naturperlen til en rekke aktiviteter, og her foregår blant annet turgåing langs myke skogstier i skyggefulle løvskoger, bading ved overfylte sandstrender eller på et øde skjær, fisking fra båt eller brygge og båtturer av alle slag. Selvsagt er trafikken av folk som ferdes i dette farvannet størst sommerstid, men her er også idyllisk når det største ”trykket” har gitt seg. Å rusle langs brenningene en vindfull høstdag og kjenne lukten av tang og salt sjø er en annerledes og flott opplevelse.Blindleia er en kjent og populær attraksjon for alle båtfolk på Sørlandet. Foto: Tom Schandy.

Skjærgårdsparken

Mye av strandsonen har blitt privatisert de siste 50 årene, og allmennheten har fått dårligere tilgang til de flotteste områdene langs sjøen. I lys av dette har myndighetene opprettet Skjærgårdsparken. Dette er et ledd i Miljøverndepartementets arbeid for å sikre kystarealer for folk flest, og i løpet av de siste årene er det bevilget betydelige beløp til slike sikringstiltak. Departementet tok initiativet til å opprette Skjærgårdsparken allerede i 1977, og den var et enestående fenomen for Sørlandet da den ble satt i drift i 1980. Nå går Skjærgårdsparken fra Grenland til Lindesnes, og målsettingen er både å bevare kystmiljøet og å tilrettelegge for friluftsliv i de berørte kommunene.
  Det er også verdt å merke seg at grunneiere som sier ja til å være med i Skjærgårdsparken, får beholde eiendomsretten og kan bruke eiendommene sine som før. Poenget er at i disse områdene åpnes det for etablering av turstier, toaletter og lignende. Skjærgårdsparken består av både kommunale, statlige og private områder med evigvarende, såkalte servituttavtaler. For øvrig er Aust-Agder faktisk det fylket i landet med flest sikrede frilufts- og skjærgårdsparkområder. Mange av øyene og holmene i sjøområdene i Aust-Agder hører med til Skjærgårdsparken. Her kan nevnes perler som Gjesøya, Askerøya, Møkkalassene, Tromlingene (se eget kapittel), Valøyene og Homborøya.
  Hurtiggående og støyende motorbåter kan imidlertid ødelegge skjærgårdsidyllen mange steder, og det samme kan forsøplingen av friluftsperlene. Derfor er det en utfordring framover å styre denne utviklingen slik at kommende generasjoner kan få oppleve ro og fred i disse naturherlighetene.Glad makrellfisker har fått napp. Foto: Tom Schandy.

Idyller på rekke og rad

”Skjærgårdens fineste smykke”, har sørlandsdikteren Gabriel Scott kalt Blindleia, en kjent attraksjon for alle båtfolk i dette farvannet. Blindleia er den vakre innerleden fra Gamle Hellesund i Høvåg til Lillesand. Strekningen er en av Norges flotteste kystperler, og samtidig er den skjermet for vind og sjø. Både fastboende og hyttefolk med båt passerer ofte gjennom dette området, og turistbåtene går jevnlig i rute med opplevelsessøkende mennesker.
  En annen idyll på Sørlandskysten er Homborsund fyr som ligger rett sør for Grimstad. Fyret er åpent og har vertskap hele skoleferien fram til midten av august. Ved å bestille på forhånd er det også muligheter til overnatting på Homborsund fyr. Hit kommer man lettest med egen båt, men båtløse kan bestille taxibåt fra enten Lillesand eller Grimstad. Noen sommerdager med Skagerrak rett ut i havgapet er en spennende erfaring å få med seg. Blir det litt ruskevær, så kan du jo tenke på hvordan det var å bo her ute hele året for fyrbetjeningen.
  Litt lengre nord, ved innseilingen til Arendal, har faktisk Arendal og Oppland Turistforening (AOT) to nedlagte fyr å tilby overnattingsgjester. Turistforeningen har fått ansvaret for driften av både Store og Lille Torungen fyrstasjon sammen med Lille Torungens Venner (LTV). På disse to øyene leies det ut til skoleklasser, privatpersoner, bedrifter, foreninger og andre grupper. Rart å tenke på at det levde nokså store familier pluss tjenestefolk på fyrstasjonen i gamle dager, og i 1865 bodde det for eksempel 16 mennesker på Lille Torungen. Til tross for den nakne og forblåste holmen, holdt fyrforvalteren ku, gris og noen høner. I tillegg hadde han egen kjøkkenhage.
  Lyngør, like utenfor Tvedestrand,  grenser opp mot Skjærgårdsparken. Stedet ble for noen år tilbake kåret som Europas best bevarte tettsted, og det å rusle blant de lave, hvitmalte bygningene på Lyngør er en spesiell opplevelse. Mange kaller også Lyngør for Nordens Venezia fordi en god del av husene på begge sider av sundet er bygd helt ut i vannkanten. Naturen er også praktfull, og her er det rike bademuligheter fra blankskurte svaberg i ramsalt, friskt vann. For soltilbedere er også svabergene herlige soleplasser i godvær, og den fiskeinteresserte har gode muligheter for å prøve slukstanga. Lyngør er ikke veifast, så her kommer du bare med båt. Det er fast forbindelse med en liten lokal rutebåt, eller med taxibåt fra landsiden (Gjeving).
 Sommer, sol og Sørland. Ja, det høres idyllisk ut, men her finnes mye liv som ikke setter pris på mennesker og støyende båtmotorer. I Aust-Agder fylke ligger det rundt 30 sjøfuglreservater langs kysten, og de tåler dårlig hyppige besøk til visse tider. Derfor er ilandstigning og all ferdsel i disse verneområdene forbudt fra og med 15. april til og med 15. juli. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet skades og forstyrres minst mulig. Mange av områdene er tilgjengelige fra land og kan nås med bil, mens andre må en i båt for å kunne besøke.
  Tross forholdsvis mye næringsfattig grunnfjell i berggrunnen, har Sørlandskystens egen naturlige flora et særpreg med forvillede innslag av mange ulike blomster, busker og trær som kystens folk har tatt med seg hjem fra fremmede farvann. Mye er kommet med ballast av jord og sand som seilskutene brakte hjem når de skulle gå i opplag for vinteren. Tunbalderbrå, klistersvineblom og ormehode er vanlige arter i denne kategorien. De som liker å botanisere vil kanskje ennå kunne oppdage sjeldne arter som har overlevd gjennom generasjonene og skapt seg nytt liv under langt barskere himmelstrøk enn de egentlig var ment for. Så Sørlandskysten er mangfoldig og spennende. Opplevelsene står i kø med både natur- og kulturperler.Natt ved Brekkestø. Foto: Tom Schandy.


 

Fakta

Skjærgården i Aust-Agder strekker seg fra Lillesand i sør til Risør i nord. Skjærgårdsparken går fra Grenland til Lindesnes i dag. Målsettingen med skjærgårdsparken er å bevare kystmiljøet og tilrettelegge for friluftsliv i kommunene.

Attraksjoner:
Lyngør
Blindleia
Homborsund fyr
Badestrendene
Skjærgården

Kart:
Enkeltkart til hovedkartserien Norge 1: 50 000.

Adkomst:
Avstikkere fra E 18 ned mot Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør. Lett tilgjengelig med båt langs hele kyststripa.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS