• Utskrift
  • Print

Gaustatoppen og Brattefjell-VindeggenRødt morgenlys på Gaustatoppen en tidlig novemberdag.

Gaustatoppen og Brattefjell-Vindeggen
Landemerke og villreinområde

Gaustatoppen er antagelig Norges mest kjente fjelltopp, og den kan sees fra omtrent hele Østlandet. Med sine 1883 moh ruver toppen som en pyramide mot nord. Sørvest for toppen ligger villmarksområdene i landskapsvernområdet rundt Vindeggen (1516 moh) og Brattefjell (1541 moh) med sin egen villreinstamme.

Å se Gaustatoppen fra nord er en spesiell opplevelse og et populært fotomotiv til alle årstider. Med sin karakteristiske, pyramideformede topp med hvite striper nedover sidene er dette en topp som ingen tar feil av. Gaustatoppens profil har også prydet norske frimerker, og årlig bestiges Telemarks høyeste punkt av rundt 30 000 mennesker. Oftest tar folk fatt på den rødmerkede stien opp fra Stavsro (1173 moh), og etter halvannen til to timer er de oppe ved  Gaustatoppen Turisthytte. Underveis vil den oppmerksomme vandrer oppdage stein med merker etter bølgeslag. I denne høyden er det ganske merkelig å tenke på at dette en gang har vært sand langs en strand, men det er tross alt i en fjern fortid. Det er selvsagt fjellet som har hevet seg, for havet har ikke sunket nesten to kilometer ned.

Spektakulær utsikt

Det er flott oppe ved turisthytta, men ingen ting kan måle seg med utsikten fra toppvarden. Etter ca ett kvarters gange fra hytta er du der. Du må gå langs en ganske skarp egg som er oppsprukket i store steinblokker. Fra selve toppunktet skal du være ganske herdet for ikke å få skikkelig sug i magen. Med 1600 meters høydeforskjell ned til Rjukan og Vestfjorddalen, er det ikke mange steder som kan måle seg med Gaustatoppen. Utsikten er formidabel i finvær og skal vise over en sjettedel av Norges landareal. Du kan se helt opp til Jotunheimen og helt ut til Østfold og Bohuslän i Sverige, med andre ord en fri siktelinje på mellom 17 og 18 mil. På slike fjelltopper må du huske på å ta med nok tøy i sekken, for her kan været slå fort om. Gaustatoppen er faktisk det stedet på Østlandet med den laveste, registrerte gjennomsnittlige årstemperaturen, kun 4,3 oC.
  Uansett vær kan du kjøpe kaffe, vafler og mat i Turistforeningens over 100 år gamle steinhytte på toppen. Gaustatoppen Turisthytte ble reist i 1893, og den ligger med et utrolig utsyn hele 1850 moh. Hytta er bygd av naturstein fra selve toppen, og den ble utvidet og fornyet innvendig for kort tid siden. Hytta oppunder himmelbrynet eies av Skien-Telemark Turistforening (STT), og dette er stedet der fjellfolk møtes. Muligheten for skiturer er også til stede, men da må rasfare og andre farer vurderes grundig av kjentfolk før turen startes. Det må også nevnes at dristige karer som driver med speedskiing har oppnådd svimlende hastigheter på godt over 200 km/t nedover Gaustatoppen på ski.

Stort naturområde

Brattefjell-Vindeggen, som ligger sørvest for Gaustatoppen, er det største naturområdet i Telemark (hvis vi ser bort fra Hardangervidda) uten vesentlige tekniske inngrep. Derfor ble det opprettet et landskapsvernområde med dyrelivsfredning med et samlet areal på ca 382 km2 før jul i 2000. Verneområdet ligger i kommunene Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje, og er enkelt forklart sør for Møsvatn, vest for Gaustatoppen, nord for Hjartdal og øst for Rauland.
  Formålet med å etablere landskapsvernområdet er å ta vare på et vakkert og egenartet naturlandskap med urørt høyfjell og fjellskogsområder, sikre det biologiske mangfoldet i området med villreinstamme og rikt plante- og dyreliv, samt å bevare verdifulle kulturlandskap og kulturminner. Villreinstammen har sitt utspring fra reinsdyr som på slutten av 1960-tallet trakk inn i området fra Hardangervidda. I 2005 ble det felt 75 dyr, og vinterstammen skal ligge på ca 500 dyr. Villreinstammen i Brattefjell-Vindeggen er sårbar, og dette må også turister på tur i området ta hensyn til ved å vise varsomhet.Årlig bestiges Telemarks høyeste punkt av rundt 30 000 mennesker. Oftest tar folk fatt på den rødmerkede stien opp til Gaustatoppen Turisthytte. Foto: Tom Schandy. 


 

Fakta

Gaustatoppen er regnet som Norges mest karakteristiske fjell. Ligger ved Rjukan i Telemark fylke. Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde er det største naturområdet i Telemark uten tekniske inngrep (bortsett fra Hardangervidda).

Attraksjoner:
Utsikten fra Gaustatoppen (1883 moh)
Gaustatoppen Turisthytte
Villreinen i landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen

Kart:
Turkart Hardangervidda 1: 100 000, og Rjukan 1614 IV 1: 50 000.
 
Adkomst:
Bil til Rjukan-Tuddalsveien. Parkering ved Stavsro eller Svineroi ved veien. Merket sti til toppen av Gaustatoppen. Skinnarbu ved riksvei 37 er et aktuelt utgangspunkt for turer til Brattefjell-Vindeggen.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS