• Utskrift
  • Print

MølenNattstemning fra rullesteinstranda på Mølen. Foto: Tom Schandy.

Mølen
Rullesteinstrender og sjeldne fugler

Helt sør i Vestfold ligger Mølen. Her finner du Norges største rullesteinstrand, gamle kongegraver, spennende botanikk og ikke minst sjeldne fugler. Det er antagelig ikke observert flere fuglearter noe annet sted i Norge

Store deler av Mølen er dekket av grusmasser, en del av det mektige Raet som kan spores fra Finland, gjennom Midt-Sverige, via Moss og Horten til Mølen, Jomfruland, Tromøya og videre på land eller i sjø nær kysten helt til Finnmark. Denne mektige grusryggen oppsto der mektige ismasser møtte havet og la fra seg sin medbrakte steinlast. Befridd for den knugende vekten av isen hevet landet seg, og Raet steg opp av havet. Mens finstoff og småstein ble vasket bort i brenningene, ble de større rullesteinene liggende og gnisse mot hverandre i bølgene. Gjennom årtusener tok Norges flotteste og største rullesteinstrand form. Det å vandre ved denne stranda er en stor naturopplevelse enten det er vinter eller sommer, og bølgene som skyller inn mot steinene i solnedgangen er et favorittmotiv blant landets naturfotografer. 
  De store haugene med stein ovenfor stranda er imidlertid menneskers verk. Dette er gravhauger fra vikingtiden. Det er nærmere 200 av dem, og de fem største er tre meter høye og måler 30 meter i diameter. Det er bare gjort funn av betydning i én av disse haugene, for i en grav fra år 30-250 e. Kr. er det funnet båtnagler. Det hevdes at en av de såkalte Vestfoldkongene, kjent fra Snorres ”Ynglingesaga”, kan være begravet her.

Strategisk plassering

Fuglelivet på Mølen er enestående, og antakelig er det ingen steder i Norge som slår Mølen når det gjelder antall observerte arter. Rundt 320 arter er observert, og av disse hekker omkring 100. I de lave einerbuskene og tornekrattene ute på halvøya kan man i sommerhalvåret blant annet se den sjeldne hauksangeren som bare hekker noen få andre steder i landet.
   Det er imidlertid i trekktidene vår og høst at Mølen virkelig kommer til sin rett. Den strategiske plasseringen ut mot Skagerrak dirigerer store mengder trekkfugler til halvøya. I september-oktober kan det i løpet av noen morgentimer passere opptil 100 000 fugler på trekk. Høytrykk og vinder fra vest gir best trekkforhold, og på slike dager er det ikke uvanlig å observere inntil 100 forskjellige fuglearter. Den strategiske plasseringen ut mot Skagerrak dirigerer store mengder trekkfugler til Mølen, her er en stærflokk. Foto: Tom Schandy.

   Dominerende arter på denne årstiden er finker og ikke minst ringdue som opptrer i antall på flere titusener. I tillegg er det et stort antall rastende ender i området, samt lommer, dykkere,  sjøfugler, vadefugler og ikke minst rovfugler. På en god dag kan man se over hundre musvåker og fjellvåker på trekk. De fleste fuglene trekker imidlertid ikke mot sør, men mot vest. Det skyldes at de forsøker å holde seg over land så lenge som mulig. Fuglene forsvinner derfor over mot Sørlandskysten og trekker først seinere over havet til Danmark.
  Ved kraftig sørvestlige vinder om høsten presses store mengder sjøfugl mot Mølen. Da kan man observere havsule, krykkje og havhest og kanskje en og annen sjelden grålire. Det er for øvrig de sjeldne artene som virkelig har satt Mølen på det ornitologiske kartet, for her er det gjort en rekke førstefunn av fuglearter i Norge. Blant godbitene kan nevnes steppebrakksvale, blåstjert, kalanderlerke, småskrikeørn og willettsnipe. Mølen fikk sin ornitologiske stasjon allerede i 1976, og siden den gang er mer enn 160 000 fugler blitt ringmerket. Strandkål er en karakterplante på Mølen. Foto: Tom Schandy.

  Plantelivet på Mølen er også spesielt. Her kan du finne rariteter som bulmeurt, en gammel medisinplante som blant annet ble brukt mot tannverk. På forsommeren er svaberg og strandenger farget rosa av tusener på tusener med strandnellik, og i grusen på ytterspissen av Mølen kan du støte på store tepper av en lavtvoksende plante med blågrønne blader og lyseblå blomster med litt rødt i seg. Det er østersurt, en art som er vanlig i nord, men sjelden i sør. Strandkål, strandkvann og snyltetråd er andre spesialiteter. Sistnevnte snylter på andre planter, og et par planter kan til sammen danne flere kilometer med stengler og sidegreiner.
  Men du trenger ikke å være botaniker eller ornitolog for å nyte Mølen. Gå en tur i det åpne landskapet eller ta et bad på de fine strendene på innersiden. Mølen har noe for alle!
I grusen på ytterspissen av Mølen kan du støte på store tepper av den lavtvoksende planten østersurt. 
Foto: Tom Schandy.


 

Fakta

Mølen er et verdifullt friluftsområde sør i Vestfold med rikt plante- og fugleliv. Deler av området har fuglelivsfredning.

Attraksjoner:
Norges største rullesteinstrand
Gravhauger
Rikt fugleliv med mange sjeldne arter. Best i mai-juni og september-oktober.
Spesielt planteliv

Kart:
1712 I Langesund 1: 50 000.

Adkomst:
Ta av fra E 18 ved Larvik. Følg skilt mot Helgeroa. Følg riksvei 302 (forbi Helgeroa) og skiltet vei til Mølen hvor det er stor parkeringsplass.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS