• Utskrift
  • Print

VestfoldskjærgårdenKysten av Vestfold kan by på mange herlige svaberg og badeplasser. Foto: Tom Helgesen.

Vestfoldskjærgården
Fra Løvøya til Færder fyr

Skjærgården i Vestfold er mangfoldig og står ikke langt bak Sørlandskysten når det gjelder idyller og naturperler. Her er det en variert natur med alt fra lune viker og bløte sandstrender til værharde øyer og skummende bølgetopper.

Selve Vestfoldskjærgården starter på en måte ved Horten og går sørover langs kysten ned til Nevlunghavn. Likevel finnes det flere flotte øyer med unik natur innerst i Sandebukta og Holmestrandsfjorden også, som for eksempel Kommersøya og Killingholmen. Begge med svært spennende geologi med fossilførende bergarter pluss sjeldne orkidéer. Videre nedover kyststripa ligger perlene på rekke og rad som Løvøya og Bastøy ved Horten, Bolærne i Nøtterøy, Verdens Ende og Store Færder i Tjøme, Østerøya og Vesterøya ved Sandefjord og Svenner fyr sørøst for Stavern.Den sjeldne snylteren misteltein vokser blant annet på Løvøya. Foto: Tom Schandy.

Øyperler ved Horten

Løvøya ved Horten er i dag landfast, men like fullt en spennende natur- og kulturperle. Her er det campingplass og flere hytter. Mest kjent er nok øya for Løvøykapellet (opprinnelig bygd på 1200-tallet), og like ved ligger den hellige St. Olavskilden. Dette er blant de mest besøkte turist- og kulturmål i Horten kommune. Rundt Løvøya går det en spennende tursti gjennom frodige edelløvskoger med et rikt dyre- og planteliv. Her vokser den sjeldne og sagnomsuste mistelteinen og velduftende kaprifolium.
  Noe lengre sør ligger Bastøy. Nesten hele øya har status som landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning eller naturreservat og preges av unik, urørt kystnatur. Bastøy fengsel disponerer i realiteten hele øya selv om nordre del med badestranden Nordbukta har status som friområde, og enkelte strandsoner er åpne for begrenset, allmenn ferdsel. Ved å avtale på forhånd, er det også mulig å bli med ferja som går mellom Horten og Bastøy.

Forsvarsanlegg og naturperler

Utenfor Nøtterøy ligger Vestfolds mest omtalte naturperle de siste årene, Østre Bolærne.
Etter ”omkamp” ble det gamle forsvarsanlegget kjøpt opp av det offentlige, og daværende statsminister Kjell Magne Bondevik holdt tale ved åpningen i juni 2005. På Østre Bolærne fungerer Kommandantboligen som såkalt Kystledhytte, og her kan du på sommerstid leie deg inn på lik linje med de andre kystleddestinasjonene i Oslofjorden. Det går rutebåt daglig i sommerferien fra Tønsberg for de ”båtløse”. En speilblank solskinnsdag her ute med stekende sol og uskjermede svaberg rett mot Skagerrak er nesten paradisisk, og Bolærne er virkelig en perle i Vestfoldnaturen. Dette er rike områder også botanisk sett, og sjeldenheter som kammarimjelle vokser på Østre Bolærne. Planten finnes bare på fire-fem lokaliteter i Norge, og denne maskeblomsten har purpurrøde blomster med gul underleppe.
  Ute i havet sørøst for Tjøme ligger nok en spennende naturperle. Fyret på toppen av Store Færder ble første gang tent våren 1697, men ble flyttet til naboøya Lille Færder litt lengre sør i 1857. På Store Færder kan du fortsatt se ruinene etter bebyggelsen som ble fredet i 1997, og her ligger også en fuglestasjon som driver med ringmerking av trekkfuglene vår og høst. Fuglestasjonen ble opprettet allerede i 1973, og mer enn 200 fuglearter er observert på øya.   
  Verdens Ende, helt ytterst på sørspissen av Tjøme, er et statlig friområde på cirka 250 mål. Dette er et populært utfartssted med vakker natur, svaberg og småholmer, fiskeplasser, gode bademuligheter og flott utsikt utover havet. Modellen av det gamle vippefyret som står her, er vel et av fylkets mest populære fotomotiv, da gjerne med Færder fyr i bakgrunnen. Den lange steinmoloen gir ly mot vær og vind for en av Tjømes største småbåthavner, og her ligger også ofte flere fiskebåter. Like nordvest for Verdens Ende kan du gå tur i Moutmarka friområde og naturreservat med variert flora og rikt fugleliv.
  I Sandefjord kommune stikker de to halvøyene Østerøya og Vesterøya ut som to fingre. Begge øyene er populære hytte- og friluftsområder, og helt ytterst på Østerøya ligger Tønsberg Tønne. Dette er en lett gjenkjennelig varde, og navnet kommer antagelig av at den ser ut som en stor tønne på avstand. Strandvika er en idyllisk vik i Østerøyområdet, og her vokser storvokst svartor-sumpskog i et edelløvskogreservat like ved.Ute i havet sørøst for Tjøme ligger øya Store Færder. Fyret her ble tent første gang våren 1697.
Foto: Tom Helgesen.

Svært attraktivt rekreasjonsområde

Svenner fyr sørøst for Stavern bør også være aktuelt for et strandhogg langs Vestfoldkysten. Selv folk uten egen båt kan komme seg ut til fyret, for det går rutebåt til Svenner fra Stavern i turistsesongen. Skrint jordsmonn og et særdeles tøft kystklima gir de værharde øyene et særegent botanisk mangfold, og hele 150 plantearter er registrert her ute i havgapet. Svenner har også stor betydning for trekkende småfugl om våren. Store mengder ærfugl, flere kolonier med sildemåke og gråmåke, svartbak og fiskemåke hekker på Svenner i mai-juni, og allerede i 1935 ble fuglelivet fredet ved Kongelig resolusjon. Det foregår i perioder også ringmerking her, og flere sjeldne arter er påvist.
  Vestfold har noen av landets mest attraktive rekreasjonsområder, og nesten 700 øyer, holmer og skjær utgjør Tønsberg-Nøtterøy-Tjøme-skjærgården. Ytre Oslofjord har også den tetteste konsentrasjonen av verne- og friluftsområder i landet, og husk derfor at flere titalls øyer i skjærgården er fredet som sjøfuglreservater. Det betyr ilandstigningsforbud i perioden 15. april-15.juli. Strandhogg i slike kolonier en varm sommerdag vil føre til at ungene eller eggene stekes, eller på en kald dag at de fryser i hjel.
  32 områder langs Vestfold-kysten ble vernet sommeren 2006, og samtidig ble flere eldre naturfredninger opphevet. Flertallet av disse inngår i de nye verneområdene. Til sammen utgjør verneområdene et areal på ca 120 km2 og av dette er 19 km2 landareal. Ormø-Færder landskapsvernområde i Nøtterøy og Tjøme kommuner utgjør størstedelen av arealet.Makrellterna har tatt en fisk. Et hyggelig syn i Vestfold-skjærgården. Foto: Tom Schandy.
 Fakta

Vestfoldskjærgården er preget av mye smult farvann i en variert natur med mange øyer, holmer, skjær, trange viker og brede bukter.

Attraksjoner:
Østre Bolærne
Færder fyr
Verdens Ende
Svenner fyr
Sjøfugler
Kystflora
Badestrendene

Kart:
Enkeltkart til hovedkartserien Norge 1: 50 000.
 
Adkomst:
E 18, ta av ned til kystbyene. Togstopp i Tønsberg, Sandefjord eller Larvik. Derfra sykkel, bil eller buss videre ut til kysten. Båt ut til øyene.


 

 Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS