• Utskrift
  • Print

Trillemarka-RollagsfjellSoloppgang i Trillemarka. Foto: Tom Schandy.

Trillemarka-Rollagsfjell
I Theodor Kittelsens villmark

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom Sigdal og Numedal i Buskerud er Sør-Norges største naturskogsområde. Her kan du oppleve alvedans og kittelsen-stemning bak hver busk.

Eventyrmaleren Theodor Kittelsen holdt hus i Lauvlia ved Soneren i Sigdal. Derfra hadde han utsikt rett mot Andersnatten som lett ble til et digert troll i blåtimen. Bak den kjente fjellformasjonen ligger imidlertid et skog- og fjellrike som er enda mer ”kittelsensk” i all sin urørthet. Blant 43 kjente, verneverdige områder større enn 10 km2 er Trillemarka-Rollagsfjell det største og mest verdifulle i Sør-Norge. Her er 205 km2 med sammenhengende fjell-naturskog og med Trillemarka som Sør-Norges siste noenlunde intakte dalføre. Her inne får du villmarksfølelsen, og det er ikke vanlig på sentrale Østlandet. Store deler av området er nemlig inngrepsfritt, det vil si at det ligger 1-3 km fra tekniske inngrep. Etter en lang tids drakamp ble 147 kvadratkilometer av dette området vernet ved kongelig resolusjon i desember 2008.Ulvelav er en særegen lavart som trives på gamle furutrær. Foto: Tom Schandy. 

Rødlistede arter

Gamle, vridde furutrær strekker seg mot himmelen. På et tre vokser gulgrønn ulvelav og forteller sin historie om villmark. Denne gammelskogfrelste lavarten inneholder en sterk nervegift, vulpinsyre, og ble i gamle dager brukt for å ta livet av ulv. I et søkk i terrenget vokser grantrærne tett i tett og danner en urskogslomme. Her finner vi en annen lavart, huldrestry, modellen for juletreglitteret. Men dette er bare to av 136 rødlistede arter som er påvist i dette området. Blant rødlistede fugler kan nevnes dvergspett, hønsehauk, skogdue, trane og kongeørn.
   Men det er ikke bare rødlistede arter som skal til for å gjøre et område hyggelig å besøke. Det er alltid en fryd å treffe på den tillitsfulle lavskrika der den dukker opp som troll av eske for å tigge noen smuler fra matpakka. En trommende tretåspett er en kjær lyd, og kikker du nøye på trærne vil du finne ringer etter fuglens næringssøk.  Turgåer ser utover Trillemarka. Foto: Tom Schandy.
    
Mange turmuligheter

Turmulighetene i Trillemarka er mange. Landskapet er kupert med topper og dalbunner om hverandre i forskjellige høydelag. Vardefjellet er bare ett av mange fine utsiktpunkter.  Litt øst for dette fjellet ligger Venlifjellet, og herfra har du panoramautsikt utover selve Trilledalen hvor vannene ligger som perler på ei snor fra øst: Haslitjern, Skoddøltjern, Grunntjern, Vindolvannet, Danmark, Buvatnet og Storvatnet. Det er mulig å kjøre bil til Skoddøltjern og gå innover derfra. Eller du kan bestige Trillekista på 1010 meter via den nedlagte Trillesetra - eller Søtelifjellet på 1071 meter i nord og Kortefjellet på 887 meter i vest. For skientusiaster er det sammenhengende skiforbindelse fra Skålasetra i nord til Vardefjell i sør.
   Rollagsfjellet i sør er grunnlendt med bratte berg som stikker opp i dagen og ikke minst verdifulle partier med gammel skog og truede arter. Her kan du bestige Geiteskallen på 886 meter – eller Langseterfjellet med utsikt over hele Rollagsfjell.
  Aller best er Trillemarka i den ”kittelsenske” kveldstimen, når alvene danser og spurveugla fløyter. Da forstår du hvorfor det er viktig med slike områder.
    Sammen med Rollagsfjell lenger sør er Trillemarka regnet som Sør-Norges største, noenlunde intakte og sammenhengende naturskogsområde. Foto: Tom Schandy.


Fakta 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er på 147 kvadratkilometer og ligger i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud. Området ble vernet 5. desember 2008.

Attraksjoner:
Urskog
Villmarksfølelse
Mange rødlistede plante-og dyrearter
Fine turmuligheter

Kart:
Turkartene Norefjell og Eggedalsfjella 1: 50 000 og Sigdal og Rollag 1: 50 000 .

Adkomst:
Like etter Andersnatten i Sigdal går en skogsbilvei vestover til Nedalsvannet og Mjovatnet som er et fint utgangspunkt. Ved Solevann, ca 2 km forbi Sigdal-fabrikken, går det av en skogsbilvei opp til Skoddøltjern. Fra Eggedal kan du kjøre vestover til Frøvollseter oppe i snaufjellet. Det er også mulig å kjøre inn i området via Vergjedalen fra Nore i Numedal. Da kommer du inn til Buvatnet. For å komme til den sørlige delen av området i Rollagsfjell, kan du kjøre til Rollag i Numedal og ta av på skogsbilveien til Rollagstjern som ligger vest for området. Du kan også kjøre inn fra Sigdalssiden. Det går av skogsbilvei langs Grytelva fra riksveien som går mellom Prestfoss i Sigdal og Lyngdal i Numedal. Denne går til Øynevatni og videre til Helvete ved Tråenvatni.  

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS