• Utskrift
  • Print

OrmtjernkampenUrskogsinteriør fra Ormtjernkampen nasjonalpark. Foto: Tom Schandy.

Ormtjernkampen
Norges minste nasjonalpark

Norges minste nasjonalpark på snaue ni km2 ble formelt opprettet sommeren 1968 i Gausdal kommune i Oppland. Her har naturmiljøet med urskog og østlandsk fjellandskap fått beholde sitt urørte preg. 

Fjellet Ormtjernkampen (1128 moh), som har gitt navn til nasjonalparken, stiger bratt opp fra Dokkvatnet og strekker seg deretter sørøstover i en lang ås. Med utsikt til alle himmelretninger og bra oversikt over verneområdet, kan en topptur til Ormtjernkampen anbefales. På østsiden av denne fjellformasjonen er det stedvis både bratt og steinete, og det er i dette området man finner den mest karakteristiske urskogen. Ellers er Snæreskampen (1084 moh) og Dokkampen (1122 moh) de høyeste fjelltoppene i verneområdet i tillegg til selve Ormtjernkampen.

Vanlige arter pluss en kuriositet

Vegetasjonen i nasjonalparken byr stort sett på de vanlige artene som trives i denne høyderegionen på næringsfattig berggrunn. Ingen store sjeldenheter akkurat, men trivelige bekjentskaper som blant annet blåklokke, marimjelle, liljekonvall, kranskonvall, bakkesøte, rød jonsokblom, flekkmure og svarttopp for å nevne noen. En særegen, sjelden blomst som gjerne finnes på åpne, solrike lokaliteter i Ormtjernkampen nasjonalpark må nevnes. Skjeggklokka, en slektning av blåklokka, er en kuriositet. Navnet har den fått fordi de hengende, blå klokkene er sterkt håret ved åpningen. Bortsett fra en del voksesteder i nabokommunene, finnes ikke den gåtefulle skjeggklokka andre steder i Norge og Norden. De nærmeste voksestedene ligger i Alpene og Karpatene.


                          Olavsstake trives i gammelskogen. Foto: Tom Schandy.

Biologisk mangfold

Fuglelivet i nasjonalparken består av en rekke karakteristiske barskogsarter. Her kan du blant annet treffe på den tillitsfulle lavskrika og tretåspetten som kjennetegnes ved sin gule isse. Denne spetten lever nesten alltid i gammel barskog hvor den finner mat under barken på døde eller døende grantrær. Hvis du ser rekker av små hull i granbarken, så er det tretåspetten som har tappet treet for næringsrik harpiks. Gamle hakkespetthull er gull verdt for en rekke andre fuglearter som bruker disse som bolig, blant annet meiser og rødstjert. I og med at Ormtjernkampen er en variert nasjonalpark med ulike biotoper, kan du også se hønsehauk i gammelskogen, fjellvåk mot blå sommerhimmel eller en lynkjapp dvergfalk på småfugljakt. I parkens fuktige områder har vadefugler som enkeltbekkasin, gluttsnipe og rødstilk tilhold, mens heiloen trives på de tørre områdene over skoggrensa.
 
Friluftsverdier

Friluftsfolk kan vandre i stillhet og oppleve uberørt natur i Gausdals nasjonalpark til alle årstider, men enklest er det i sommermånedene. Er du først inne i urskogsområdene i nasjonalparken, bør du gjøre som dikteren Theodor Caspari sa: ”å krype med moserne lave”. Da kan naturinteresserte turgåere oppleve en spennende verden ved å studere livet på en mosegrodd liggende stamme. Her er det et mylder av liv med blant annet en rekke lav- og sopparter pluss mye insekter og annet småkryp, for dette er en naturperle i økologisk balanse. ”Skogfall har gått i åsane når hauststormen herja. Ny skog har spira av frøfall etter frøfall” (Haakon Lie, skogforvalter).

Utvidelse på gang

Stortinget har ønsket en utvidelse av verneområdet for å ta vare på de store verneverdiene i de omkringliggende områdene. Derfor er det nylig gjennomført en kartlegging av flora, vegetasjon og naturtyper i utredningsområdet som omfatter omlag 1 564 km2 i kommunene Gausdal, Etnedal, Nordre Land, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Nord-Fron og Sør-Fron. Området er karakteristisk med avrundede fjellrygger og stor andel myr. Fremtiden vil vise hvor stor utvidelsen av Ormtjerkampen nasjonalpark blir, men kvaliteten på naturverdiene i området er i hvert fall grundig dokumentert i utredninger.Ormtjernsetra er et fint utgangspunkt for å utforske den lille nasjonalparken. Foto: Tom Schandy.


 

Fakta

Ormtjernkampen nasjonalpark er fjell- og skogområde i Gausdal kommune i Oppland. Norges minste nasjonalpark, ni km2. Høringsuttalelse om store utvidelser av nasjonalparken sendes ut sommeren 2009.

Attraksjoner:
Fjellet Ormtjernkampen (1128 moh)
Urskog
Skjeggklokka
Rovfugler

Kart:
Turkart Jotunheimens forgård 1: 100 000, Velkommen til Gausdal Vestfjell 1: 50 000.
 
Adkomst:
Gausdals nasjonalpark ligger like ved veien som går mellom Holsbru kafé og Liomseter i Gausdal Vestfjell, vest for Dokkvatnet. For å komme dit sommerstid, er det greiest å følge Vestfjellveien (fylkesvei 204) og deretter ta av en sidevei mot Ormtjernsetra en snau kilometer vest for Holsbru. Husk bare først å få lånt nøkkel ved Holsbru kafé (mot en mindre avgift) til bommen på den private sideveien. 


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS