• Utskrift
  • Print

Øyene i Indre OslofjordFlybilde av Hovedøya med Lindøya bak til høyre, fulgt av Gressholmen/Rambergøya og Langøyene. Til venstre ser vi et glimt av Bleikøya. Foto: Tom Schandy.

Øyene i Indre Oslofjord
Botaniske og geologiske perler

Noen av landets flotteste naturperler ligger faktisk rett utenfor stuedøra til folk i hovedstaden. Øyene i Indre Oslofjord er både botaniske og geologiske ”lekkerbiskener” med et rikt fugleliv og store friluftsmuligheter.

En bevisst holdning fra kommuner, friluftsorganisasjoner og miljømyndigheter har ført til at de fleste øyene har unngått utbygginger. Oslo kommune alene eier hele 40 øyer med 37 kilometer strandlinje. Oslofjordøyene er forskjellige når det gjelder tilgjengelighet. Noen har fastlandsforbindelse, enkelte har ferjesamband, mens andre igjen bare kan nåes med egen båt.
  Øyene består av lagdelte kambrosilurbergarter som gir fruktbart jordsmonn og en meget spesiell flora. Typisk for øyfloraen er at den både er kalk- og varmekrevende, samtidig som den må tåle mye tørke. Flere av vekstene har sin nordgrense på Østlandet oppover langs Oslofjorden. Bare på Hovedøya vokser det nærmere 400 forskjellige planter. Blant dem er kubjelle og Oslos fylkesblomst, bakkekløver. Sistnevnte er regnet som ekstremt sjelden og har sitt eneste voksested i Norge her. Den vakre, blåblomstrede dragehode er fredet og norsk ansvarsart i følge Bernkonvensjonen, og planten trives på flere av øyene i Oslofjorden. Hovedøya med sine klosterruiner er både en kulturperle og en naturperle. Foto: Tom Schandy.

Mange perler

I tillegg til de sjeldne blomstene er Hovedøya regnet som Oslofjordens mest kulturhistoriske øy med rester etter blant annet klosterruiner (klosteret påbegynt i 1147), skipsverft, steinbrudd, militære boliger, og det står fremdeles tolv kanoner ved Vestre Kruttårn. På sørvestsiden av øya er det ei stor badestrand, så her er det noe for enhver smak. For å holde vegetasjonen nede og det gamle kulturlandskapet i hevd, blir Friluftsetatens sauer fraktet fra Bogstad besøksgård til Hovedøya hver sommer for å beite. På denne måten vil planter som blant annet trenger mye lys, overleve.
  Gressholmen, Heggholmen og Rambergøya sørøst for Hovedøya var opprinnelig tre øyer, men i dag henger de sammen. Her er det fine bademuligheter, en kro som serverer mat, og ikke minst mye natur og historie å utforske. Naturreservatet på Gressholmen og Rambergøya ble opprettet i 1992 og skal bevare et gruntvannsområde, samt det rike plante- og dyrelivet. Gressholmen og Rambergøya er også en svært viktig rasteplass for trekkfugler som kommer inn til Norge via Oslofjorden. Øyene er i tillegg mye brukt som oppholdsområde om vinteren, og over 180 ulike fuglearter er observert her.Det er rikt planteliv på øyene i indre Oslofjord. Fjørekoll er en av de vanligste artene. Foto: Tom Schandy.

Hytter og rik natur

Brønnøya i Asker kommune har alltid vært en perle i Oslofjorden, ikke minst etter at flyplassen og flystøyen forsvant til Gardermoen. Det er noen få fastboende og veldig mange hytter på denne øya. For de som ikke har egen båt, er flytebro, selvbetjent kabelferje eller rutebåt reisealternativene. Øya er helt bilfri, og den har et fantastisk flott nett med små, smale  grusveier. Her er det ypperlig å benytte sykkel for å utforske blomsterrike kalktørrenger eller finne en fin badeplass.
  Det er allerede vernet flere titalls øyer i skjærgården i Indre Oslofjord, blant annet mange sjøfuglreservater. Det betyr ilandstigningsforbud i tiden mellom 15. april og 15. juli. Vis hensyn og respekter reglene slik at fuglene får fred i denne viktige perioden. Det skulle uansett være en rekke andre steder å besøke blant alle naturperlene i Indre Oslofjord.
  Verneplan for Oslofjorden, delplan for Oslo og Akershus ble vedtatt i statsråd i 2008. Dermed er 37 av de mest verdifulle naturområdene rundt Oslofjorden sikret for framtiden. I mai 2006 opprettet Regjeringen to naturreservat pluss et landskapsvernområde med plantelivsfredning på unike Hovedøya. Få eller ingen hovedsteder i verden har vel slike fabelaktige friluftsmuligheter tett innpå seg.En forvillet bestand av hvitkinngås hekker på øyene i indre Oslofjord. Foto: Tom Schandy.


Fakta

Indre Oslofjord har en rekke øyer som består av lagdelte, kambrosilurske bergarter med spennende flora og et variert fugleliv.

Attraksjoner:
Sjøfugler
Kystflora
Geologien med fossiler
Badestrendene
Hovedøya
Brønnøya med selvbetjent kabelferje

Kart:
1814 I Asker og 1914 IV Oslo 1: 50 000.
 
Adkomst:
Det går ferger til Hovedøya, Bleikøya, Gressholmen, Lindøya og Nakholmen, samt til Langøyene. Selvbetjent kabelferge eller flytebro til Brønnøya fra Nesøya. 


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS