• Utskrift
  • Print

Flåmsdalen

Kjosfossen hører til blant de store attraksjonene for reisende med Flåmsbanen. Foto: Tom Schandy.
   
Storslått natur

Å komme ned Flåmsdalen i Sogn og Fjordane en solfylt sommerdag er en skjønnhetsåpenbaring. Med knallgrønne dalsider, skummende fosser og et fantastisk kulturlandskap er dette en turistattraksjon av høy internasjonal klasse.

Flåmsdalen er et typisk eksempel på en U-dal med små, hengende U-daler som munner ut oppe i dalsiden. Ellers er selve hoveddalføret skåret dypt ned i fjellmassivet fra Aurlandsfjorden og opp til Myrdal stasjon på Bergensbanen. Derfor er det et imponerende stykke ingeniørkunst å bygge jernbane i dette terrenget. Flåmsbanen er en av Norges mest populære attraksjoner, og en av verdens mest spektakulære jernbanestrekninger. Da den stod ferdig i 1940, hadde NSB trafikkberegninger fra 1915 som regnet med at rundt 22 000 passasjerer ville ta banen hvert år. I 2005 reiste 475 000 turister med Flåmsbanen, så her har alle prognoser blitt skikkelig slått. Årsaken til de store besøkstallene er selvsagt naturen generelt og selve Flåmsdalen spesielt.


Populær sykkeltrasé

Det er store muligheter til å oppleve denne naturperlen i Sogn også uten å kjøre med toget. Etter at terrengsyklene kom med kraftige dekk for en del år tilbake, har trafikken langs den såkalte Rallarvegen nærmest eksplodert. Veien er egentlig en forsyningsvei som ble bygd da Bergensbanen ble anlagt i perioden 1895-1909. Opprinnelig går den fra Haugastøl til Voss med en avstikker ned til Flåm via Myrdal. Når folk snakker om å sykle Rallarvegen i dag, er det likevel strekningen mellom Haugastøl og Flåm de oftest snakker om. Til sammen dreier dette seg om en distanse på ca 80 kilometer med til dels svært dårlig veidekke. Derfor foretrekker de fleste å dele opp turen med flere etapper og tar overnatting for eksempel på Finse eller Hallingskeid. Hele turen er en gedigen naturopplevelse, og selve ”rosinen i pølsa” er den siste biten fra Myrdal og ned til Flåm. Mange liker best å trille sykkelen ned de 21 slyngene ned fjellsiden fra Myrdal. Da slipper du å bruke all konsentrasjonen på å holde tohjulingen trygt oppe på den humpete veien, og du kan heller bruke litt tid på å nyte all den vakre og frodige naturen nedover i Flåmsdalen.
  Vil du se på floraen og virkelig oppleve naturen i Flåmsdalen, går det også noen fotturruter i området. Padling i fjorden utenfor Flåm er også en aktivitet som har blitt veldig populær de seinere årene, og da kommer du virkelig i nærkontakt med naturen i dette vakre, vestlandske landskapet. Nærøyfjorden ble vernet som landskapsvernområde i 2002 (se kapitlet om Nærøyfjorden), og området står også på UNESCOs verdensarvliste. Deler av Flåmsdalen hører innunder dette landskapsvernområdet.

Rik flora og imponerende fosser

Den øvre delen av Flåmsvassdraget har faktisk den rikeste floraen som er funnet på hele Vestlandet. Årsaken er den kalkrike fyllitten i berggrunnen, og halvparten av alle fjellplantene som er registrert i Norge finnes nettopp i dette dalføret. På grunn av høydeforskjellen og store nedbørvariasjoner er alle typer vegetasjonssoner representert i Flåmsdalen. Nede ved Flåm er det tørrbakker og hasselskog, og dette står i skarp kontrast til den høyalpine sonen øverst oppe i fjellet. Mellom disse sonene trives arter som storklokke, turt, kvitsoleie, tyrihjelm, tveskjeggveronika og springfrø for å nevne noen.
  De som ikke har fått med seg den artsrike floraen fra sykkelsetet, har sikkert observert fossene i Flåmsdalen. Roandefossen med totalhøyde på 390 meter og Kjosfossen ved Flåmsbanen som faller til sammen 225 meter over en 700 meters strekning er nok de mest kjente. Imponerende er også Kårdalsfossen nede i dalen hvor syklistene passerer over elva på brua. Her er det ikke høyden, men villskapen i de voldsomme vannmassene som er attraksjonen. Ved Kårdal er det også en geitestøl, og de 300 geitene er et kjærkomment fotomotiv for de tilreisende.


Flåmsdalen er en turistattraksjon av høy internasjonal klasse. Foto: Tom Schandy.
Fakta

En av Norges mest naturskjønne daler, ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

Attraksjoner:
Flåmsbanen
Fossene
Rallarvegen
Frodig flora

Kart:
Turkart Aurlandsdalen 1: 50 000.
 
Adkomst:
Båt eller tog til Flåm. Bilvei fra riksvei 52 ved Aurland og inn til Flåm. Med sykkel langs Rallarvegen.Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS